Schakeling is geplaatst op 23 februari 2013
Minimum / Maximum-temperatuur indicator met LED-weergave.
Voor een temperatuur-controle is niet altijd een exacte waarde-indicatie welke vaak via een analoge weergave wordt aangeduidt noodzakelijk. Met name wanneer alleen een indicatie of alarmering van een TE hoge of TE lage temperatuur vereist is, dan kan een eenvoudige LED-weergave uitstekend volstaan. Deze schakeling welke gebruik maakt van een NTC-weerstand als temperatuur-sensor, geeft de temperatuur LAGER dan 20º Celsius en HOGER dan 25º Celsius weer via een oplichtende LED. De temperatuur-indicator is opgebouwd rondom het LM3900N (of LM2900N) Integrated Circuit. Dit integrated circuit, welke een viertal zogenaamde Norton-versterkers bevat is te vergelijken met een stroomgestuurde OpAmp. Twee van deze Norton-versterkers (IC1C en IC1D) zijn geschakeld als spanningsvergelijkers. De twee resterende Norton-versterkers worden als buffertrap gebruikt. De schakeling voorziet in een eigen gestabiliseerde voedingsspanning, welke rechtstreeks uit het 230 Volt lichtnet gehaald kan worden. Via de spanningsdeler (R1/R3) zal een referentiespanning worden verkregen, welke ongeveer de helft van de voedingsspanning zal bedragen. De NTC-weerstand(NTC) welke als temperatuursensor ingezet wordt, moet in de vloeistof (water, etsbad, olie, enzovoorts) worden gelegd als opnemer. Vandaar dat in het schema en op de printplaat de aansluitpunten A/A1 en B/B1 zijn opgenomen. De lijn welke rechts van en om deze aansluitpunten HEEN staat, geeft de verbinding weer. Dit kan bijvoorbeeld een 2-aderig kabeltje zijn waarmee de NTC met de printplaat verbonden wordt. In de printlayout, zijn deze haken als ZWARTE lijn uitgevoerd. De NTC vormt samen met instelpotmeter(P2) eveneens een spanningsdeler. De spanning op het knooppunt (B/P2) is een maat voor de temperatuur. Deze spanning wordt door de OpAmps (IC1C en IC1D) vergeleken met de referentiespanning. Wanneer de temperatuur het maximum overschrijdt, zal de spanning op het knooppunt (B/P2) HOGER dan de referentiespanning zijn. Dit heeft tot gevolg dat de uitgang van OpAmp(IC1D) positief zijn. Omdat de buffertrap(IC1B) een inverterende werking heeft, zal LED2 gaan oplichten. Bij het dalen van de temperatuur zal de spanning op het knooppunt (B/P2)LAGER worden. Bij een bepaalde waarde zal de stroom door de inverterende ingang van OpAmp (IC1C) kleiner zijn die van de niet-iverterende ingang. De uitgang van deze OpAmp(IC1C) zal derhalve in spanning stijgen. Als gevolg hiervan zal de inverterende buffertrap(IC1A) zorgen voor het laten oplichten van LED1. U kunt vanuit uw eigen creativiteit een label plakken aan de beide LED's, waardoor u weet wat het oplichten van een LED omvat. AFREGELEN: in een proefbakje, verwarmt u water tot de maximaal toelaatbare waarde (bijvoorbeeld 25º Celsius. Instelpotmeter(P2_ wordt nu zodanig ingesteld dat LED2 net oplicht. Hiermee is een MAXIMAAL-waarde ingesteld. Vervolgens, laat u het water afkoelen (of voegt u koud water toe) om de temperatuur tot de minimale-waarde wat u wenst te laten zakken. Op dit punt stelt u instelpot(P1) dusdanig is dat LED1 net oplicht. Hiermee is de volledige afregeling voltooid. OPMERKING: zorg er wel voor dat de aansluitdraden van de NTC goed (electrisch)zijn gëisoleerd, wanneer deze in vloeistof geplaatst worden. Zoals eerder aangegeven, bezit deze schakeling een eigen netvoeding. Wanneer u liever geen hoogspanning in de schakeling wenst, is een goed gestabiliseerde voedingsspanning van 10 Volt welke ongeveer 100 milliAmpére kan leveren ook bruikbaar. U kunt dan de onderdelen C3, T, ZD, R10, C2, BC, TR en het 220V~ aansluitblok weg laten. Hierdoor kan de printplaat een heel stuk compacter worden.
0129.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!
OPMERKING: de condensator C1 is een SMD-uitvoering, welke via draadjes vanaf de componenten-kant door de groene soldeervlakken(nabij het component)lopen om zo met de printspoor-kant te kunnen worden verbonden . Deze verbindingsdraadjes zijn BLAUW weergegeven, eveneens als de aansluitingen van de SMD-componenten.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster