Schakeling is geplaatst op 17 februari 2013
OVERSTURINGS-indicator voor stereo-versterker.
Bij de wat oudere typen HiFi-versterker, is de uitsturing aanwijzing vaak uitgevoerd via analoge VU-meters. Een zeer groot nadeel van deze analoge meetinstrumenten is de traagheid, waarmee deze reageren. In het geval van oversturing van een eindversterker, dient dan opgelet te worden of de VU-meter zich in het rood begeeft. Met name de snelle signaalpieken welke eventueel schade kunnen veroorzaken, blijven in voorgaande uitvoeringen meestal onopgemerkt. Wanneer de hier beschreven electronische variant welke met LED's werkt als overstuur-indicatie in gebruik genomen wordt zult u merken dat het minste aan oversturing OPGEMERKT zal gaan worden. De gebruikte rode LED's vallen altijd op. Om de vervorming welke altijd ontstaat bij een versterker welke overstuurd raakt tegen te gaan, lijkt een eenvoudige clip-indicatie afdoende. Echter hebben veel versterkers een groter uitstuur-bereik dan dat bij een opname van een muziekstuk op de master staat. Hierdoor is het belangrijk dat de ingangsgevoeligheid van deze schakeling instelbaar is,om aan alle voorkomende eisen te kunnen voldoen. In deze schakeling is dit als volgt gerealiseerd: De beide OpAmps (ICC en ICD) zijn geschakeld als comparator. Het schakelpunt van deze comparatoren is onafhankelijk instelbaar van de voedingsspanning van het IC (welke vier OpAmps bezit). Dit is mogelijk omdat de beide coparatoren NIET de ingangsspanning MAAR de ingangsstroom vergelijken. Het grote voordeel hiervan is dat theoretisch geen beperkingen gesteld zijn aan de grootte van de te vergelijken spanningen; de ingangsstroom van de versterker mag echter niet boven 200 microAmpére komen. Dit betekent dat met de gegeven component-waarden een instelling van de gevoeligheid tussen 0,5 en 70 Volt mogelijk is. Deze voedingsspanning is afkomstig van de eindversterker zelf, en dient op aansluitpunt PLUS aangesloten te worden. De uitgangssignalen van de eindversterker dienen worden verbonden met de aansluitpunten LINKS (voor het linker kanaal) en RECHTS (voor het rechter kanaal. De gezamelijke MASSA van deze twee kanalen dient met het aansluitpunt MASSA te worden verbonden. Direct na de beide comparatoren komen twee Monostabiele MultiVibratoren (ICB en ICA). De soms zeer kort durende oversturingen xijn vaak zo kort dat ze voor het menselijk oog niet waarneembaar zijn. De Monostabiele MultiVibratoren zorgen voor een minimum-lengte van de indicatie, zodat ook korte oversturingen een duidelijk oplichtende LED tot gevolg hebben. Langdurige oversturing heeft een veelvuldig triggeren van de Monostabiele MultiVibratoren tot gevolg, omdat de comparatoren iedere signaalperiode een triggerpuls afgeven. Door de traagheid van het menselijk oog, zal dit worden gezien als continu branden van de LED(s). De schakeling voorziet in een eigen voedingsstabilisatie. Indien de versterker waarop de oversturings-indicatie een eigen +12...+24 Volt voedingslijn beschikbaar heeft, kunt u de netvoeding, transformator, en brugcel achterwege laten. De beschikbare voeding kunt u dan rechtstreeks aansluiten op de PLUS en MIN plaatsen van de brugcel. Hierdoor kan de printplaat een heel stuk compacter worden, maar goed in de basis is voor een eigen netvoeding gezorgd. Wanneer u een eindversterker heeft waarin GEEN +12...+24 Volt maar een hogere spanning bijvoorbeeld 33 Volt beschikbasar is, is het aan te bevelen om de waarde van weertstand R17* te vergroten tot een waarde waarbij de stroom door weerstand R17* maximaal 20 milliAmpére bedraagt.
0126.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster