Schakeling is geplaatst op 12 februari 2013
Beveiliging met overspannings-indicatie in voeding voor TTL-integrated circuits.
Met regelmaat komt het voor dat een netvoeding ten gevolge van een thermische overbelasting DOORSLAAT (ook bij kortsluitvaste-uitvoeringen). Veelal ontstaat dit door een collector/emitter-sluiting in de serietransistor en/of een electrode-onderbreking in de zenerdiode van een netvoeding. Wanneer dit een 5 Volt voeding betreft, welke gebruikt wordt om een schakeling met TTL-integrated circuits te voeden zal de uitgangsspanning van de voeding ontoelaatbaar hoog zijn wat per definitie VERNIELING van de TTL-integrated circuit op zal leveren. Deze schakeling welke als hulpje in een voeding ingebouwd kan worden, beschermd tegen dit fenomeen omdat uitgansspanningen welke hoger dan 6 Volt zijn AUTOMATISCH zal uitschakelen waardoor de TTL-logica heel zal blijven De werking is gebasseerd op een spanningsdetector in de vorm van transistor(T2). De emitter van transistor(T2) ligt via weerstand(R2) en zenerdiode(Zener) op een potentiaal welke ongeveer overeenkomt met de TTl-voedingsspanning. Wanneer nu de basisspanning van transistor(T2) nu ongeveer 0,7 Volt hoger wordt dan de emitterspanning van transistor(T2) zal deze gaan geleiden. Dit geleiden van transistor(T2) zal op zijn beurt transistor(T1) in geleiding brengen, waarbij weerstand(R6) voor het triggeren van de thyristor(THY) zal zorgen. Wanneer de thyristor(THY) ontstoken wordt, zal het miniatuur-relais(RE) aantrekken met als gevolg dat het verbreekcontact in dit relais OPEN zal gaan hetgeen de spanning op aansluitpunt(+5VOLT) zal onderbreken. Hierdoor zal de TTl-logica welke via dit aansluitpunt van voeding voorzien wordt, uitschakelen. Parallel aan het relais is een Light Emitting Diode(LED) aangesloten, welke de gebruiker zichtbaar(ROOD) een signaal geeft dat de spanning voor de TTL-logica TE HOOG is. Diode(D3) zorgt voor begrenzing van de negatieve basis/emitter-spanning van transistor(T2) op een waarde van ongeveer 0,3 Volt (vandaar dat dit een Germanium diode MOET zijn). Verder is via vermogensdiode(D1) en de 1 Watt weerstand(R5) in combinatie met de thyristor(THY) een sterke belasting voor de TTL-spanning gemaakt. Omdat een DOORGESLAGEN-voeding niet meer zal stabiliseren, zal de TTl-spanning direct na activeren van de thyristor(THY) vanwege deze sterke belasting dalen naar een ongevaarlijke waarde. Dit is nodig om de aanspreektijd van het relais ondergeschikt te maken voor de beveiliging. Tevens zorgt diode(D1) dat de onderlinge voedingsspanningen (+5Volt en +8...16Volt) geen invloed op elkaar hebben. De voedingsspanning +8...16Volt voor het beveiligingsdeel, kan betrokken worden uit de ongestabiliseerde uitgang (afvlakelko) van de bestaande 5 Volt TTL netvoeding.
0125.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster