Schakeling is geplaatst op 3 februari 2013
MOLEST-alarmering middels geluid.
Het doel van deze schakeling is het kunnen geven van een geluid indien een persoon iets wenst te molesteren. Een persoon die in de problemen komt kan op de paniekknop(S) drukken, waardoor het als een astabiele multivibrator geschakelde Klok Integrated Circuit(IC1) met een duty-cycle van ongeveer 5% de transistor(T) zal sturen. De kleine luidspreker welke rechtstreeks via de transistor aangestuurd zal worden, veroorzaakt een geluid welke andere mensen in de buurt zal waarschuwen.
0122.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster