Schakeling is geplaatst op 29 januari 2013
Electronische Ding-Dong deurbel.
Normaliter maakt een deurbel voor het Ding-Dong geluid gebruik van een een magneetspoel met uitdrijfas, welke een stuk verend geplaatst metaal aantikt. Deze electronische Ding-dong variant maakt gebruik van twee sinus-oscillatoren die op verschillende frequenties ingesteld kunnen worden. De eerste sinusoscillator wordt door transistor(T8) gevormd, en via instelpot(P1) is de frequentie in te stellen over een bereik van drie octaven. De tweede identieke sinusoscillator is gevormd met de componenten rondom transistor(T9) en de frequentie kan hier via instelpot(P2) ingesteld worden. De deurbel werkt als volgt: wanneer op de drukknop(DR) wordt gedrukt zal er een negatieve spanningsverandering op de basis van transistor(T2) en condensator(C10) komen. Hierdoor zal transistor(T2) gaan sperren. De transistoren(T1) en (T2) vormen gezamelijk een mono-stabiele multivibrator. De collector van transistor(T2) komt na de sturing op het niveau van de voedingsspanning te liggen en geeft daardoor geen effect op transistor(T3). De negatieve spanningsverandering op condensator(C10) daarintegen laat transistor(T6) geleiden. Via diode(D7) en de weerstanden(R26) en (R27) komt transistor(T7) in geleiding. Hierdoor zal transistor(T7) het sinusvormige-signaal welke vanaf transistor(T8) komt direct doorgeven aan de eindtransistor(T5). Transistor(T7) zal volgens de e-machtkromme wederom gaan sperren. De uitsterf-tijd van de eerste opgewekte DING-toon is afhankelijk van de waarde van condensator(C9). Hoe groter de capaciteit van condensator(C9), des te langer de uitsterf-tijd. Met de opgegeven waarde, zal de uitsterf-tijd ongeveer 3 seconden zijn. De toonaanslag wordt bepaald door de waarden van de condensatoren(C10) en (C18). Wanneer u deze waarden verkleind, zal de aanslag feller zijn. De eerder genoemde mono-stabiele multivibrator (T1/T2), zal na een bepaalde tijd(nu 1,4 seconden) automatisch weer in een stabiele toestand komen, Transistor(T2) zal dan weer gaan geleiden. De negatieve spanningsverandering op de collector van transistor(T2), zal dan transistor(T3) opensturen. Via transistor(T3) zal nu ook transistor(T4) in geleiding komen en zal het sinusvormige signaal van de tweede oscillator(T9) via de eindtransistor(T5) op de uitgang(UIT) worden geplaatst. Hierdoor ontstaat de DONG-toon. De uitsterf-tijd hiervan wordt door condensator(C3) bepaald. Ook hier is dit met de gegeven waarde ongeveer 3 seconden. Waardoor een mooi DING-DONG geluid ontstaat. De toonaanslag van de dong, wordt bepaald door de capaciteit van de condensatoren(C2) en (C7). Verkleining van de waarden geeft een fellere toon. Omdat er een mono-stabiele multivibrator (T1/T2) is toegepast, zal het langzaam of snel bedienen van de drukknop(DR) geen enkel effect hebben. Vanwege de grote RC-tijd van de weerstand(R17) en condensator(C17) bij het laden van de condensator, zal de DING pas weer reageren als de DONG is uitgestorven. Wanneer u wenst dat de klanken verder uit elkaar komen te liggen, is vergroten van de capaciteit van condensator(C1) voldoende. De voeding voor deze schakeling hoeft niet te worden gestabiliseerd. Een beltransformator met daarachter een bruggelijkrichter en een afvlakelko (470F 16V) is voldoende. Wanneer de voedingsspanning van de schakeling tussen 12 en 18 Volt ligt, moeten voor de condensatoren(C8) en (C19) typen van 180pF worden gebruikt. Is de voedingsspanning lager dan 12 Volt, dan dienen voor deze condensatoren typen van 1nF te worden gebruikt omdat anders de signaalsterkte te klein zal worden. Op het aansluitpunt(UIT) kan een kleine eindversterker met een vermogen van 1 tot 5 watt worden aangesloten, om het DING-DONG geluid door uw gehele woning te laten galmen. Deze versterke kan heel eenvoudig van opzet zijn, en ook hier is stabilisatie van de voeding niet nodig.
0121.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er n of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster