Schakeling is geplaatst op 27 januari 2013
Miniatuur M(idden) G(olf)-ontvanger.
Deze MG-ontvanger is klein van stuk, en valt eigenlijk onder de categorie vestzakontvangers. De ontvanger is zeer eenvoudig van opzet en zal de meeste MiddenGolf-zenders welke zich lokaal in uw omgeving bevinden zonder externe antenne of aarde, goed ontvangen. De schakeling is dusdanig eenvoudig, dat de grootste uitdaging ligt in het zo klein mogelijk maken van de ontvanger. Werking: transistor(T1) doet dienst als teruggekoppelde HoogFrekwent-versterker, waarbij de mate van terugkoppeling via instelpot(P) ingesteld kan worden. Detectie zal via de collector van transistor(T1) plaatsvinden. De in het ritme van de modulatie variërende gelijkspanning welke over condensator(C3)staat, genereert eigenlijk het LaagFrekwent-signaal. Dit LF-signaal zal via transistor(T2) worden versterkt, zodat dit hoorbaar gemaakt kan worden via een op de 3,5mm jack-plug aangsloten kristaloortelefoon(LS). Alhoewel transistor(T1) aan de 'top'van de afstemkring (L1-1 t/m L1-3 en trimmer C5) ligt, is de instelling van deze transistor dusdanig dat er slechts een zeer geringe demping van de kring optreedt. Omdat enerzijds de stroomversterking van transistor(T1) afneemt bij hogere frequenties, terwijl anderzijds de kringimpedantie toeneemt bij hogere frequenties zal de versterking van transistor(T1) over de gehele MG-band gelijk blijven. Hierdoor kan veelal worden volstaan met een eenmalige afregeling via instelpot(P) van de terugkoppeling. Het hart van de afstemkring is een zelf te wikkelen spoel, met een aftakking. Vandaar de aansluitpunten L1-1 t/m L1-3. Deze spoel bestaat uit 65 wikkelingen van 0,2mm Ø geëmailleerd koperdraad, hetgeen om een 10 centimeter lange en 10mm Ø ferrietstaaf moet worden gewikkeld. De aftakking moet op 5 windingen vanaf aansluitpunt L1-3 worden gemaakt, waarbij deze aangesloten moet worden op L1-2. Tussen aansluitpunt L1-2 en L1-1 dienen zich dus 60 windingen te bevinden. Het is van groot belang dat de spoel, zo dicht mogelijk bij de print geplaatst wordt. Wanneer u de ontvanger nog verder wenst te minimaliseren, kan worden geëxperimenteer met kleinere spoelvormen en een aangepast aantal windingen. Indien slechts de ontvangst van één MG-station voldoende is, kunt u voor de trimmer(C5) een condensator van 220 pF met parallel daaraan een miniatuur trimmer van 4-60 pF gebruiken. Wanneer u voor de spoel(L1) een zeer kleine uitvoering neemt, is het wel belangrijk om een externe antenne te gebruiken, deze kunt u dan via een condensator van 4,7 pF welke u aan de L1-1 kant van de spoel aansluit gebruiken. Omdat deze ontvanger een zeer geringe stroomopname (ongeveer 1 milliAmpére) heeft, kan de ontvanger met een standaard 9 Volt batterij een aantal maanden goed werken.
0120.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster