Schakeling is geplaatst op 26 januari 2013
Zaklamp met besparing.
Het komt vaak voor dat de zaklamp die u inschakeld een maximale lichtsterkte geeft, terwijl dit meestal niet nodig is. Ideaal zou het zijn om een soort van lichtdimmer in de zaklamp te hebben. De hier getoonde schakeling is een spaarschakeling, welke als extra voordeel heeft dat het de levensduur van de batterijen in de zaklamp zal verlengen. Deze schakeling is geschikt voor zaklampen welke in de spanningsreeks van 4,5 tot en met 12 Volt vallen. Simpel gezegd, komt het er op neer dat de gloeilamp in de zaklamp niet CONTINU spanning maar met zeer korte tussenpozen krijgt. Deze spanningspulsen volgen elkaar zo snel op, dat de lamp toch continu blijft branden terwijl de lamp zijn koudweerstand niet zal bereiken. Een eerste blik op de schakeling laat een astabiele-multivibrator (transistor T1 en T2) zien, waarbij de duty-cycle via potentiometer(P) regelbaar is. Afwijkend van een standaard astabiele-multivibrator is de diode(D), deze is geplaatst om de flanksteilheid te verbeteren. Via transistor(T3) zal de astabiele-multivibrator eindtransistor(T4) schakelen. Transistor(T4) is een electronische schakelaar voor de in de zaklamp reeds aanwezige gloeilamp(L). Omdat er lage stromen door de schakeling vloeien, is koeling van transistor(T4) NIET nodig. Het regelbereik via potentiometer(P) is dusdanig, dat de lamp(L) op 1/3 van de normale lichtsterkte kan worden teruggeregeld. Dit komt neer op een verlenging van 3X van de batterijen. De toepassing van deze spaarschakeling beperkt zich uiteraard niet tot een zaklamp, toepassing in de modelspoortechniek of in bijvoorbeeld de schaalverlichting van een draagbare-transistorradio zijn heel goed mpgelijk. Ook kunt u deze spaarschakeling met betrekking tot het regelgedeelte volledig automatiseren: wanneer u potentiometer(P) vervangt door een LDR, zal de lamp overdag FEL en wanneer het donker is ZWAK branden.
0119.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster