Schakeling is geplaatst op 23 januari 2013
Tremelo-effect voor nagalm.
Voor iedereen die een nagalm-eenheid bezit voor bijvoorbeeld een Hammond orgel(op deze site is een schakeling voor dit doel aanwezig), en met een NAGALMVEER werken is deze schakeling ontwikkeld. Deze schakeling dient achter de nagalm-eenheid te worden geplaatst, waarbij de bestaande nagalm via amplitude-modulatie een zogenaamd TREMELO-effect(langzaam zachter wordend golvend geluid). De schakeling is als volgt opgebouwd, rondom de Unijunction transistor(T1) is een impulsgenerator gebouwd waarvan de frequentie via potentiometer(P) kan worden ingesteld tussen 1 en 15 Hertz. Vanuit de impulsgererator wordt via diode(D) de transistor(T2) welke in de emmitterlijn twee LED's heeft aangestuurd. LED 1(wit) zorgt voor de belichting van de LDR en de andere LED 2(groen) is een indicator voor de ingestelde frequentie. Wanneer transistor(T2) in geleidende toestand is, is de LED-stroom 10 milliAmpére. Door schakelaar(S) te sluiten zal de LEd-stroom verdubbelen en zal de transistor buiten werking treden. De beide LED's zullen nu continu oplichten. Omdat de LDR parallel geschakeld is aan weerstand(R4) zal een weerstandswaarde verandering van de LDR een andere waarde voor de totale vervangingsweerstand van (LDR+R4) veroorzaken. Bij een geopende schakelaar(S) zal de vervangingsweerstand (LDR+R4) veranderen evenredig in het tempo van ledstroom verandering. Omdat de LDR+R4 rechtstreeks zijn verbonden met de nagalm-eenheid, zal overeenkomstig het ledstroom-tempo de nagalm-eenheid met daarin de nagalmveer reageren en het TREMELO-effect hoorbaar maken. De combinatie van Nagalm en Tremelo geeft een extra dimensie aan het muziekinstrument. OPMERKING: in het schema staat een streeplijn rondom de LDR en LED 1, dit geeft aan dat deze twee componenten als eenheid moeten worden gezien.
0118.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
De BLAUWE streeplijn om de LDR en LED 1 geeft de eenheid van deze componenten weer. Het beste resultaat krijgt u wanneer u deze twee onderdelen tegen over elkaar in een lichtdichte omgeving (bijvoorbeeld in een stuk PVC-buis welke volledig is dichtgeplakt) plaatst waardoor omgevingslicht geen nadelig effect op de werking van de schakeling heeft.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster