Schakeling is geplaatst op 23 januari 2013
Electronische druktoets.
Af en toe komt het voor dat een mechanisch werkende schakelaar(maak-contact) niet vlekkeloos werkt in een laagspanningscircuit (bijvoorbeeld een zaklantaarn of iets dergelijks), waarbij het soms een moeilijk verkrijgbare schakelaar is. De hier beschreven schakeling kan de mechanische schakelaar vervangen door een electronische variant. De aansluitpunten A en B stellen de aanraak(sensor)-vlakken voor, dit kunnen bijvoorbeeld uit een koperbaan bestaande vlakken zijn welke in het geval van een zaklantaarn aan de buitenkant worden geplaatst. Vanwege de hoge ingangsimpedantie tussen de aansluitpunten A en B, zal de gloeilamp(LA) in de zaklantaarn gaan branden zodra de aanraak-vlakken vastgepakt worden omdat de transistoren (T1, T2 en T3) zullen gaan geleiden. Voor transistor(T1) dient een uitvoering te worden gebruikt, met een lage lekstroom. De voeding van de zaklantaarn is hier getekend op 3x1,5 Volt, maar dit kan hoger of lager zijn hetgeen afhankelijk is van de te gebruiken gloeilamp in de zaklantaarn.
0117.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster