Schakeling is geplaatst op 22 januari 2013
FM-afstemschaal omzetter naar LED-uitlezing.
Bij het merendeel van de zelfbouw FM-tuners, geeft de constructie en estetisch verantwoorde uitvoering van de afstemschaal problemen. Het merendeel van de electronica hobbyisten, zijn in de mechanische contstructie-uitvoeringen minder creatief en vaardig. Veelal zal dan ook voor de uitlezing van de afstemschaal worden gekozen voor een voltmeter met de afstemspanning als maatgevende indicator, waarbij de ijking van het geheel zal plaatsvinden via frequentie en schaal. Een nagenoeg stansaard voorbeeld hiervan is de zogenaamde Feedback-PLL-ontvanger. De hier beschreven schakeling welke gebruik maakt van een spanningsgestuurd LED-driver Integrated Circuit en een aantal externe componenten. Omdat de opzet minimale technische kennis vereist, en het geheel tamelijk eenvoudig tot een goed werkende uitlezing is samen te stellen is dit een ideale oplossing voor de meeste FM-tuners. Bij de componentenlijst is een tabel geplaatst, welke de onderlinge relatie tot de afstemspanning, FM-frequentie, en de overeenkomstige LED weergeeft hetgeen het aflezen van de FM-frequentie tamelijk eenvoudig maakt. Op de aansluitpunt IN_A dient de maximaal ter beschikking staande afstemmingspanning (vanuit de FM-tuner) te worden asangesloten. Dit dient een constante spanning te zijn, omdat deze als referentiespanning dient. Op aansluitpunt IN_B dient de variabele afstemspanning als zijnde de stuurspanning te worden aangesloten. De weerstandverhouding R1 / R3 en R3 / R4 zijn bepalend voor de gewenste spanningsverschillen welke voor het verder schakelen van LED's zorgen. De spanningssprongen zijn dusdanig gekozen dat de frequentie-indicatie in stappen van 2 Mhertz zal plaatsvinden. Via instelpot(P1) kan de schaal worden afgeregeld, waarbij binnen bepaalde grenzen het verschuiven van het verder schakelen tijdstip mogelijk maakt. Tijdens de afregeling is een voltmeter een handig hulpmiddel, omdat de spanningswaarden van de overeenkomstige frequentie zoals in de tabel is weergegeven nauwkeurig te meten is.
0116.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster