Schakeling is geplaatst op 20 januari 2013
Versterker met ruststroomloze stuur- en eindtransistoren voor 3,5 Watt vermogen.
De eerste indruk van deze schakeling, geeft een versterker aan met een conventionele opzet. Bekijkt u echter het schema wat beter, het valt dan op dat de stuurtransistoren(T4 en T6) staan ingesteld als RUSTSTROOMLOOS. Hierdoor is hetzelfde van toepassing op de eindtransistoren(T3 en T8). In een reguliere opzet zou dit resulteren in een sterke cross-over vervorming, welke met geen enkele tegenkoppeling naar een aanvaardbaar niveau teruggebracht kan worden. Deze vervorming bestaat uit naaldvormige pulsen, welke ondanks de relatief hoge amplitude een geringe ernergie hebben. Een compenserende versterker welke als taak het geven van deze naaldvormige pulsen heeft, behoeft dus ook maar weinig energie te leveren. De compenserende versterker-functie wordt in deze schakeling door transistor(T1) vervuld. Wanneer de eindtrap niet werkt omdat de toegevoerde spanning kleiner is dan de minimale spanning welke voor de eindtrap nodig is, zal transitor(T1) deze eindtrap-functie over nemen. Omdat de luidspreker(LS) niet rechtstreeks vanuit transistor(T1) aangestuurd wordt, zal toch nog een discontinuiteit in het uitgangssignaal optreden. De hoogte van de discontinuiteit ligt op ongeveer dezelfde waarde, als die van bij wel met ruststroom werkende versterker. Het rendement van deze versterker-schakeling kan zeer hoog zijn, zonder dat de temperatuurstabiliteit in de problemen komt. Het door de schakeling opgenomen vermogen (zonder ingangssignaal) wordt voornamelijk bepaald door de instelling van transistor(T1). Bij de huidig gekozen waarden, heeft de versterker de volgende eigenschappen: Maximaal uitgangsvermogen 3,5 Watt, totale vervorming ongeveer 0,5%, ingangssignaal ongeveer 350 milliVolt(effectief). Hierbij neemt zonder ingangssignaal de schakeling ongeveer 18 milliAmpére. Door de waarde van weerstand(R7) te verlagen kan de stroomopname eventueel nog verder verlaagd worden, echter zal dan de vervorming toe gaan nemen. Omdat een vervorming van 10% voor dit soort versterkers aanvaardbaar is, kan er met betrekking tot de stroomopname het één en ander worden bereikt, waardoor voeding vanuit bijvoorbeeld een 12 Volt accu erg aantrekkelijk is. De voedingsspanning van 12 Volt wordt aangesloten op de aansluitpunten PLUS en NUL. Het ingangssignaal dient u aan te sluiten op IN en 0.
0115.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster