Schakeling is geplaatst op 18 januari 2013
8-kanaals looplicht, laagspanning.
Zoals direct uit de schakeling is op te maken, betreft het hier een "low power"-looplicht welke gebruik maakt van LED's als lichtbron. Indien u behoefte heeft aan meer licht(hoogspanning) is het mogelijk om de LED's te vervangen voor opto-couplers waarachter een thyristor- of triac-stuurcircuit kan worden geplaatst om bijvoorbeeld 220V~ lampen aan te sturen. Vooralsnog gebruiken we laagspanning. Zoals u kunt zien zijn de acht LED's via voorschakelweerstanden verbonden met de Q1 t/m Q4 en de ¯Q1 t/m ¯Q4 uitgangen van de vier in het Integrated Circuit(IC2) aanwezig zijnde data-flipflops. Er zullen dus ALTIJD 4 LED's tegelijk oplichten. Welke LED's dat zijn is afhankelijk van de stuurcommando's op de vier data-ingangen D1 t/m D4 van IC2. De sturing van de ingangen is dusdanig uitgevoerd dat er een mooi "loop"-effect is verkregen. Via schakelaar(S1) wordt de schakeling gestart, bij het inschakelen van de 5 Volt voedingsspanning dient de schakelaar in de GETEKENDE stand te staan zodat op de data-ingang van de eerste flip-flop een logische "1" komt. Schakelaar(S1) moet in de getekende stand blijven tot het moment dat alle vier data-ingangen logisch "1" zijn (er lichten nu vier LED's op). Vervolgens wordt schakelaar(S1) omgeschakeld, hierdoor zal de ¯Q uitgang van de laatste flip-flop worden verbonden met de data ingang van de eerste flip-flop. Op deze wijze zal de volgende cyclus automatisch gestart worden, waardoor het lopend-licht-effect een feit is. Voor de frequentie van de stuurpulsen is de OP- en ONTLAAD-tijd van condensator(C4) belangrijk. Deze tijd wordt mede bepaald door de wwerstandswaarde welke zich in de basis-lijn van transistor(T1) bevindt. Zoals waarneembaar is dit een potentiometer, hetgeen er voor zorgt dat de loop-snelheid eenvoudig te regelen is. Vanwege de lage stroomopname van de schakeling volstaat een 5 Volt gelijkspanning van ongeveer 300 milliAmpére
0114.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster