Schakeling is geplaatst op 14 juli 2004
Schakeling is AANGEPAST op 18 januari 2013
Accuspanning-conditiemeter met LED indicatie.
Deze relatief eenvoudig uitgevoerde Accuspanning-conditie meter, maakt gebruik van een OpAmp(IC 1) als electronische vergelijker van de referentie-spanning. Om de spanningsvergelijking een correcte LED-aansturing te geven is het van belang dat instelpot(P1) een ingestelde waarde van 40 Kohm heeft wanneer een te TESTEN accus aangesloten is op de aansluitpunten PLUS en MIN. Instelpot(P2) moet ingesteld staan op een waarde van 1 Mohm. De LED's zullen dan de volgende spannings-INDICATIE weergeven: Accuspanning tussen 14 en 16 Volt "groene"-LED(1) zal oplichten. Accuspanning tussen 11 en 14 Volt beide LED's gedoofd. Accuspanning tussen 6 en 11 Volt "rode" LED(2) zal oplichten. Het is niet zo dat bij een 'rode' LED de accu STUK is, en bij een 'groene' LED de accu IN ORDE. In beide gevallen is de Accu IN ORDE, echter is de accuspanning anders. Met deze accuspanning-conditiemeter kunnen accu's met een spanning tot ongeveer 18 Volt betrouwbaar worden gebruikt. Accu's met hogere spanningen, zullen de OpAmp(IC1) doen sneuvelen.
0113.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster