Schakeling is geplaatst op 13 januari 2013
Zuinig relais.
Over het algemeen zal voor een relais een voedingsspanning worden gekozen, welke overeenkomt met de door de fabrikant aangegeven waarde zodat het relais goed zal reageren. Omdat de spanning welke meestal nodig is om een relais AANGETROKKEN te HOUDEN lager (vaak minder dan de helft), is deze schakeling ontworpen. Er dient wel een voorziening te zijn getroffen om de spanning tijdens het inschakelmoment van het relais te verhogen tot boven de spanning welke het relais voorschrijft. Deze schakeling is geschikt voor relais welke maximaal 100 milliAmpére stroom opnemen en met een lagere voedingsspanning dan 25 Volt werken. Er zijn met deze schakeling twee voordelen te behalen: ten eerste, het energieverbruik van het relais ligt behoorlijk lager (een halve voedingsspanning zorgt voor 25% energieverbruik, ten opzichte van het normale verbruik). Ten tweede werken relais op een lagere dan de voorgeschreven voedingsspanning (bijvoorbeeld de inzet van een 6 Volt relais, welke in een 5 Volt Integrated Circuit-systeem wordt gebruikt). Werking van de schakeling op de aansluitpunten PLUS en NUL wordt een voedingspanning aangesloten, waarvan het zeker is dat het te gebruiken relais nog NIET afvalt. Zo lang schakelaar(S1) niet is gesloten, zal condensator(C1) via weerstand(R1) worden opgeladen tot de voedingsspanning. Weerstand(R2) ligt aan +Ub en transistor(T1) zal niet geleiden. Zodra schakelaar(S1) wordt GESLOTEN, komt de basis van transistor(T1) via weerstand(R2) aan NUL(massa) te liggen en zal nu gaan geleiden. Hierdoor zal er stroom gaan lopen door de spoel van het relais (welke op de aansluitpunten RE_1 en RE_2 aangesloten dient te worden). Via schakelaar(S1) ligt de positieve kant van condensator(C1) aan NUL(massa) en omdat deze was opgeladen tot de voedingsspanning ligt de negatieve kant van deze condensator nu op een negatief potentiaal. De spanning over de relais-spoel is hierdoor gelijk aan de dubbele voedingsspanning en het relais kan hierdoor met gemak aantrekken. Wanneer u deze schakeling in combinatie met andere electronica wenst toe te passen, kan schakelaar(S1) worden vervangen door een universele NPN of PNP transistor welke dan door de electronica OPEN of DICHT gestuurd kan worden. Op deze wijze is een schakeling welke relais gebruikt, een stuk zuiniger te maken met betrekking tot de energie-consumptie.
0111.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster