Schakeling is geplaatst op 12 juli 2004
Schakeling is aangepast op 11 januari 2013
Zener/Diode-tester.
Het zal bij menig hobbyist regelmatig voorkomen dat er "diode" gepakt wordt, waarop de type aanduidingen of de anaode- kathode-aansluiting ONLEESBAAR is geworden. Deze Zener/Diode-tester maakt het volgende in combinatie met een gevoelige voltmeter mogelijk: ZENER-spanning bepalen tot maximaal 24 V, Bepalen van ANODE / KATHODE aansluiting van iedere diode, Controle op DEFECTE diode, Onderscheiden van Silicium of Germanium dioden. De te onderzoeken "diode" welke op de aansluitpunten K en A aangesloten wordt, staat in derie met de als constante-stroombron geschakelde transistor(T1). De Zenerdiode(ZD1) zorgt voor een constante 6,2 Volt spanning tussen de basis van transistor(T1) en het knooppunt van de weerstanden(R1 t/m R5). Omdat de basis-emitterspoanning van een silicium-transitor ongeveer 0,6 Volt is, zal er over de de (via standenschakelaar S2) gekozen weerstand een spanning van ongeveer 5,6 Volt. Als gevolg hiervan zal er een stroom van 1 milliAmpére vloeien wanneer u via de standenschakelaar(S2) weerstand R1 kiest. Een stroom van 2 milliAmpére bij weerstand R2, een stroom van 5 milliAmpére bij weerstand R3, een stroom van 10 milliAmpére bij weerstand R4 en 20 milliAmpére bij weerstand R5. De collector-stroom van transistor(T1) zal door de te testen "diode" worden gestuurd, waarbij u de spanningsval over de "diode" gaat meten via de op de aansluitpunten M_PLUS en M_MIN voltmeter. Uiteraard mag deze voltmeter een klein gedeelte van de stroom (0,1 milliAmpére) verbruiken, vandaar de gevoeligheid van 10 Kohm/Volt (of liever nog 20 Kohm/Volt). GEBRUIKSAANWIJZING voor ZENERDIODE-test: zet standenschakelaar(S2) op de gewenste zenerstroom (let op de toelaatbare vermogens-dissipatie van de te onderzoeken diode). Deze is gelijk aan 1xU, dus bij een stroom van 20 milliAmpére zal een zenerdiode voor 24 Volt een vermogen van 480 milliWatt opnemen. Wanneer de te testen "diode" een 100 milliWatt-uitvoering is, zal deze sneuvelen bij de 20 milliAmpére stand. Voor de 2 milliAmpére stand, bedraagt het opgenomen vermogen 48 milliWatt, dus dat is geen probleeem. Advies, begin altijd in de 2 milliAmpére stand te testen, en verhoog stapsgewijs de stroom, omdat de spanning bij langzame verhoging van de stroom, slechts weinig toe zal nemen. Wanneer een zenerdiode "VERKEERD OM" aangesloten is dan zal de universeelmeter 0,6 tot 0,8 Volt aanwijzen afhankelijk van de stroomsterkte. GEBRUIKSAANWIJZING voor een SILICIUM-diode TEST: bij een standaard silicium-diode zal de universeelmeter 0,6 tot 0,8 Volt afhankelijk van de stroomsterkte aanwijzen in doorlaatrichting. Wanneer de diode in sperrichting aangesloten is zal de voltmeter de maximale spanning aanwijzen wanneer deze in orde is. Is de diode kortgesloten, dan zal de voltmeter nsgenoeg 0(NUL) aangeven. Bij een goede GERMANIUM-diode is in doorlaat-richting de aanwijzing 0,2 tot 0,4 Volt. Wordt een germanium-diode in de 'sperrichting' aangesloten zal de voltmeter een maximale spanning aanwijzen wanneer de diode in orde is. Is de diode DEFECT dan geeft de meter nagenoeg 0(NUL) Volt aan. De transistor(T1) kunt u het beste voorzien van een koelster voor warmte-dispensatie.
0110.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster