Schakeling is geplaatst op 10 januari 2013
Doormeter met geluid.
Wanneer een schakeling "door gemeten" gaat worden met een standaard universeelmeter, bestaat de kans dat door de afgegeven stroom beschadigingen in halfgeleider-overgangen kunnen optreden. Deze eenvoudige doormeeter is eenvoudig te bouwen en heeft als voordeel dat er niet meer dan ongeveer 50 microAmpére stroom door de te meten schakeling loopt. Hierdoor kunt u deze doormeter veilig gebruiken voor de meeste halfgeleiders, normale Integrated Circuits waaronder CMOS-uitvoeringen. Als indicator gebruikt de doormeter een miniatuur luidspreker, waardoor tijdens het meten niet op een aanwijzing gekeken hoeft te worden. U kunt op de meetpennen letten waarbij u een toon zult horen bij een goede verbinding. De beide transistoren(T1) en (T2) vormen een eenvoudige spanningsgeregelde LF-oscillator, met de luidspreker als belasting. De frequentie van de oscillator zal worden bepaald door condensator(C1) en de weerstanden(R1) en (R4) plus de uitwendige weerstand tussen de meetpennen (welke op de aansluitpennen A en B worden aangesloten). Weerstand(R3) is de collectorweerstand van transistor(T2) en condensator(C2) dient voor de laagfrequent-ontkoppeleing van de weerstand. Net zo goed als er een stroombegrenzing is om de te meten schakeling NIET te beschadigen, is een beveiliging in de vorm van de dioden(D1) en (D2) aangebracht om de doormeter zelf te beschermen door signalen vanuit de te meten schakeling. Zo lang er geen geleidende verbinding is tussen de meetpennen, verbruikt de schakeling geen stroom. De levensduur van de batterij is dus zeer lang.
0109.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster