Schakeling is geplaatst op 10 januari 2013
Ontstoring voor digitale klok.
Digitale klokken waarbij de klokpuls-sturing direct uit het 50 Hertz lichtnet wordt gehaald, zijn erg gevoelig voor verstoringen en onregelmatigheden op het lichtnet. Wanneer er verstorende elementen in het lichtnet aanwezig zijn, zal een digitale klok gedurende een dag al snel enige minuten in tijdsweergave afwijken. Deze schakeling zal (wanneer deze VOOR) de digitale klok wordt geplaatst zorgen dat de 50 Hertz puls SCHOON van verstoringen is, waardoor de klok altijd gelijk loopt. Om dit te bewerkstelligen zal de 50 Hertz wisselspanning (hoogte van de wisselspanning is alleen voor belang voor de waarde van weerstand R1) positief gelijkgericht worden door de brugcel(BC). Deze gelijkgerichte spanning komt via weerstand (R1) rechtstreeks op de trigger-ingang van de Monostabiele Multivibrator (IC1). De weestand(R3), instelpot(P1), en condensator(C1) zijn dusdanig gedimensioneerd dat de pulsduur vlak onder 20 milliSeconde ligt. Nadat de digitale klok is aangesloten op de blokvormige puls-uitgang(pen 6) van het Intergrated Circuit(IC1), dient de instelpot volledig open(maximale weerstand) te worden gezet. Hierdoor zal de digitale klok op halve snelheid gaan lopen, omdat iedere tweede opgaande flank van de netspannings-frequentie overlapt zal worden door de inkomende puls van de Monostabiele Multivibrator(IC1). Nu is het zaak om de instelpot dusdanig ver terug te draaien, dat de digitale klok normaal gaat werken. Op het knooppunt welke is aangeduidt met de letter A, staat een positief pulserende spanning. De welke tussen de beide dikke pijlen staat, geeft de spanning welke over de afvlakelco staat weer. Deze spanning dient u te meten om in de waarde-berekening van weerstand(R1) te gebruiken.
0108.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster