Schakeling is geplaatst op 08 januari 2013
Ruisgenerator voor snare-drum instrument nabootsing.
De ruis in deze generator wordt opgewekt door een P-N overgang in sperrichting van transistor(T1) en zal worden versterkt via transistor(T2). De mate van versterking kan worden ingesteld via instelpotmeter(P1). De condensator welke tussen de de basis en emitter van transistor(T2) is geplaatst, zorgt voor een verhoging van de uitgangsimpedantie bij hogere frequenties. Tevens is een RC-netwerk bestaande uit (R6 en C3) aangebracht achter de OPAMP (IC1). Met de huidige componentwaarden heeft het filter een kantelpunt van nagenoeg 5 kHertz, waardoor de hogere ruisfrequenties meer worden versterkt hetgeen gunstig is voor de nabootsing van een snare-drum. Door een andere frequentie te kiezen voor het RC-netwerk, is deze ruisgenerator voor een ander instrument in te zetten.
0107.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster