Schakeling is geplaatst op 09 december 2012
Eenvoudige (F)ield (E)ffect (T)ransistor tester.
Via deze schakeling, welke slechts een minimum aan passieve componenten bevat kunt u eenvoudig bepalen of FET's en ook standaard bipolaire transistoren OKE of DEFECT zijn. De basis van de schakeling omvat de TE TESTEN Field Effect Transistor of bipolaire transistor, welke het actieve deel omvat van een Colpitt-oscillator. De parallel aan spoel(L1) geschakelde condensatoren(C1 en C2) moeten als een capacitieve spanningsdeler worden gezien, welke er zorg voor dragen dat de wisselspanning op de Drain of Collector(aansluitpunt D,C) van de te testen FET/transistor een factor 3 hoger is dan de Source of Emitter(aansluitpunt S,E) van de te testen FET/transistor. Om een goede werking van de oscillator te garanderen, moet aan de Gate of Basis(aansluitpunt G,B) van de te testen FET/transistor de juiste afhankelijke spanning toegevoerd worden. Dit gebeurt met behulp van potentiometer(P1). Het bereik van potentiometer(P1) is zodanig dat de toe te voeren spanning ook negatief kan zijn ten opzichte van het potentiaal op de Source of Emitter van de te testen FET/transistor. Via schakelaar(S1A en S1B) kan afhankelijk van het type FET/transistor (N- of P-kanaal FET of NPN/PNP transistor)de polariteit van de voedingsspanning omgeschakeld worden. Omwille van tekentechnische redenen is een 4-voudige 3-standen schakelaar gebruikt, waarvan de delen S1C en S1D NIET worden gebruikt. Een dubbelpolige 3-standen ON-ON-ON schakelaar is voldoende. Wanneer de standenschakelaar (S1A en S1B) in de De bovenste stand (3) staat, is dit voor P-kanaal FET en PNP-transistor typen. Wanneer de standenschakelaar (S1A en S1B) in de middelste stand (2) staat, is voor N-kanaal FET en NPN-transistor typen. De onderste stand (1) van standenschakelaar(S1A en S1B) is UIT. Om nu de amplitude van de oscillator 'zichtbaar' te maken, is een gevoelig draaispoelinstrument(M1) opgenomen in de schakeling. Deze paneelmeter(M1) is via condensator(C3) met de Source of Emitter(aansluitpunt S,E) verbonden van de te testen FET/transistor. De juiste stand van potentiometer(P1) is die waarbij paneelmeter(M1) een maximale uitslag geeft. Wanneer de situatie optimaal is, bedraagt de top-top waarde van de emitterspanning ongeveer 1,25 Volt bij een 9 Volt voedingsspanning. In de proef-opstelling werd bij het testen van een BC547b transistor een uitgangsstroom van 90 microAmpére verkregen, dit komt neer op een spanning van 1,6 Volt. Wanneer er rekening gehouden wordt met de 0,3 Volt drempelspanning van de Schottky-diode(D1) komt de spanning uit op 1,9 Volt. Deze spanning ligt goed in de buurt van de eerder genoemde ideale waarde van 2,25 Volt. U zult merken dat de uitslag van de paneelmeter(M1) bij sommige transistoren iets onder de berekende waarde blijft, dit komt door vanwege de lage impedantie tussen Source of Emitter en de Massa. Deze impedantie is afhankelijk van de gebruikte onderdelen en heeft invloed op de spanningsversterking van de te testen FET/transistor. De OKE- / DEFECT-detectie leest u af op de paneelmeter. Wanneer de paneelmeter NIET uitslaat is de te testen FET/transistor DEFECT. Hoe dichter de uitslag van de paneelmeter, bij volledige uitslag komt, des te betrouwbaarde is de FET/transistor. In de proefopstelling zijn de volgende transistor-typen (BC557b, BD139, 2N3055) en de FET (BF245) met goed gevolg getest.
0104.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster