Schakeling is geplaatst op 04 december 2012
TL-licht regelaar 18...65 Watt.
Een normale lichtdimmer kan over het algemeen NIET worden ingezet voor het dimmen van TL-verlichting, maar zijn enkele aanpassingen noodzakelijk. Deze schakeling werkt als regelaar volgens het principe dat via een gloeistroom-transformator met twee gescheiden wikkelingen (TR1) de gloeidraden van de TL-buis voorverwarmd worden. De overbekende STARTER kan worden weggelaten, terwijl de smoorspoel (L1) gewoon in de schakeling blijft zitten. De feitelijke regeling wordt via een relatief standaard uitgevoerde TRIAC-regeling uitgevoerd. De triac-regeling wordt via een voorschakel-weerstand(R1) aangesloten op het geheel. De triac-regeling hoeft NIET van een ontstorings-netwerk te worden voorzien, omdat de grote zelfinductie van de aanwezige smoorspoel(L1) eventuele storing zal minimaliseren. Indien het regelbereik welke via potentiometer(P1) bereikt kan worden, onvoldoende is kan met de waarde van condensator(C1) worden geëxperimenteerd.
0103.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster