Schakeling is geplaatst op 25 november 2012
Programmeerbare frequentiedeler.
Bij uitstek kunnen programmeerbare frequentiedelers gebruikt worden voor het opwekken van een groot aantal deelfrequenties uit maar één grondfrequentie. Frequentie-synthesizers zijn hier een schoolvoorbeeld van. Veelal zijn programmeerbare delers prijzig, deze schakeling is een goedkope uitvoering van dit type schakeling. De twee hier gebruikte in cascade geschakelde 7490 Integrated Circuits (IC1 en IC2), zijn programmeerbaar gemaakt door het resetpunt instelbaar te maken. De BCD-uitgangen van beide delers worden hiervoor via dioden verbonden met de reset-ingangen van de delers. Door meer of minder schakelaars(DIP-switches) te sluiten kan de gewenste deelfactor ingesteld worden. VOORBEELD: er zal door 75 worden gedeeld, wanneer de DIP-switches (S1)1 2 3 4='1' worden ingesteld en de DIP-switches (S2)1 2 3 4='1'. De schakelfunctie van de dip-switches welke in het ZWART zijn weergegeven hebben een NIET-functie en moeten open staan. De schakelfunctie van de dip-switches welke in het BRUIN zijn weergegeven hebben een WEL-functie en moeten gesloten staan. Wanneer de teller de ingestelde BCD-code waarde bereikt, komen de R01-ingangen (pen 2 van IC1 en IC2) op een logisch '1'-niveau te liggen. De tellers worden nu gereset, het tellen zal weer van voren af beginnen.
0101.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster