Schakeling is geplaatst op 16 september 2012
Netvoeding regelbaar 0..30 Volt / 1 Ampère.
Tegenwoordig vorden in netvoedingen veelal ï spanningsregelaars toegepast, dit ontwerp is opgebouw uit de serie laatste der (discrete opgebouwde) Mohikanen. Om de warmte-sispensatie in de serie-transistoren te beperken is het totale bereik in drie vaste DEELBEREIKEN opgesplitst. Bij ieder deelbereik behoort een bepalde secundaire wisselspanning van de transformator instelbaar via schakelaar(S1A) en een bepaalde referentiezener-spanning welke via schakelaar(S1B) is gekoppeld aan de wisselspanningen. De geheel onderaan geplaatste schakelaar-delen(S1C en S1D) worden niet gebruikt (omdat de schakelaar-bibliotheek van Eagle niet is voorzien van een 2x3 standenschakelaar, is een 4x3 standenschakelaar gebruikt). Wanneer de uitgangsspanning tot NUL(0) Volt geregeld moet worden, is een negatieve hulpspanning nodig welke geleverd wordt door transformator(TR2). Bij een netspanningvariatie van ± 35 Volt, variëert de uitgangsspanning maximaal 25 milliVolt bij een volledige (1 Ampére) belasting. Op dat moment staat er op de uitgang hooguit 15 milliVolt brom. Werking: via potentiometer(P1) wordt een regelbaar deel van de referentiespanning via diode(D3) en transistor(T1) op de plus-ingang van de verschiltrap bestaande uit de transistoren(T2 en T3)toegeboerd. Aan de min-ingang van dezelfde verschiltrap wordt een uitgangsspanning via diode(D6) toegevoerd. Het versterkte verschilsignaal komt via diode(D4) bij de serie-transistor welke is opgebouwd rond de transistoren(T4, T5 en T6). Via deze methode is een regelsysteem verkregen, welke er voor zorgt dat er een constante uitgangsspanning blijft bij variaties in de belastingstroom. De componenten(T7, T8, R5, R8, R9, R10 en P2) zorgen voor een begrenzing van de belastingstroom. Zodra transistor(T7 gaat geleiden (hetgeen afhangt van de spanning over weerstand(R10) en de stand van instelpot)P2), zal transistor(T8) in verzadiging geraken waardoor de uitgangsspanning daalt. Wanneer schakelaar(S1) in stand 3 staat, kan de uitgangsspanning via potentiometer(P1) worden geregeld tussen 20 en 30 Volt. Bij stand 2 is het regelbereik tussen 10 en 20 Volt en bij stand 1 is het regelbereik tussen 0 en 10 Volt. Via de instelpot(P2) dient de maximale stroom te worden afgeregeld op 1 Ampère. LET OP, wanneer de loper van instelpot(P2) geheel naar links is gedraaid, is er GEEN stroombegrenzing. Wees hiermee voorzichtig, omdat de serie-transistor zonder stroombegrenzing het niet zal overleven.
0100.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster