Schakeling is geplaatst op 11 september 2012
Eenvoudige HOOFDTELEFOON-versterker.
Met dit eenvoudig van opzet zijnde ontwerp, kan een hoogohmige (300 ohm) hoofdtelefoon goed versterkt worden. De schakeling welke in een stereo-uitvoering is getekend, bestaat uit een versterkertrap rond transistor(T1) voor RECHTS en (T3) voor LINKS. Daarnaast is nog een gelijkspanningsgekoppelde emittervolger rond transistor (T2) voor RECHTS en (T4) voor LINKS gebruikt. De schakeling bezit een relatief hoge ingangsimpedantie van ongeveer 40 Kohm. Vanwege de hoge impedantie, kan dit ontwerp met de veel voorkomende voorversterkers worden gecombineerd. Vanwege het feit dat het merendeel van de voorversterkers vaak een uitgangsspanning van 1 Volt leveren, is een spanningsversterking van 3,7 keer (komt neer op 11,5 decibel) veelal toereikend. Bij deze lage (3,7x) versterking zal de vervorming onder de 0,5% blijven. De emittervolger zorgt voor een lage uitgangsimpedantie. De maximale effectieve uitgangsspanning bedraagt 4,2 Volt. Het frequentiebereik is eigenlijk alleen afhankelijk van de capacitieve-waarden van de koppelcondensatoren (C1,C2 en C4,C5) aan de IN- en UIT-gangen. Met de gebruikte waarden zal de frequentie liggen tussen 20 Hertz en 20 kHertz. Deze versterker werkt met een voedingsspanning tussen 12 en 18 Volt. De spannigen bij de drie meetpunten hebben betrekking op een voedingsspanning van 15 Volt.
0099.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster