Schakeling is geplaatst op 20 juli 2012
Electronische Rondenteller.
Het bij menigeen bekende probleem van mechanisch-uitgevoerde rondentellers welke soms gebruikt worden bij electrische racebanen, is dat er vaak geen of slaecht contact gemaakt kan worden of dat de mechanische werking stroef loopt. Om deze problemen te omzeilen, is deze schakeling ontworpen. Het mechanische rondentel-contact is vervangen door zijn meest eenvoudige variant van de optische-koppeling. Deze optische koppeling bestaat uit een gloeilamp en een LDR, waartussen zich een lichtstraal dient te bevinden. Het opstellen van de gloeilamp aan de éne kant en de LDR aan de andere kant van de racebaan of trein-rail, vereist enige creativiteit omdat de lichtstraal tussen gloeilamp en LDR zo direct mogelijk moet zijn en omgevingslicht minimaal zal moeten wezen. Vanwege de beschikbaarheid van diverse miniatuur-lampen en relatief kleine LDR-uitvoeringen zal dat wel lukken. De werking is als volgt: de lichtstraal welke de lamp(LA1) afgeeft, zorgt er voor dat de ldr(LDR1) laagohmig is. Hierdoor zijn de ingangen van poort(IC5C) laag (0). Indien de lichtstraal onderbroken wordt door een passage van een raceauto, trein of waarvoor u de teller maar wenst te gebruiken, zal direct de uitgang van poort(IC5C) welke normaal hoog(1) is omklappen naar laag(0). Als gevolg hiervan zal de flip-flop welke door de poorten(IC5A en IC5B) gevormd wordt gestuurd worden, waarbij er een puls aan het decimale TEL-integrated Circuit(IC4) gegeven wordt. Deze teller stuurt afhankelijk van de telpositie waarin deze zich bevindt rechtstreeks de 7-segment decoder(IC2) of via de tweede teller(IC3) en dan de 7-segment decoder(IC1) aan. Deze decoders sturen rechtstreeks de LED-displays, waarbij er bij iedere onderbreking van de lichtstraal een verhoging van de weergegeven waarde plaats zal vinden. Via standen-schakelaar(S1) kan het aantal te tellen ronden ingesteld worden. Stand 1 van de schakelaar komt overeen met NUL ronden, stand 2 met TWINTIG ronden, stand 3 met VEERTIG ronden en stand 4 met TACHTIG ronden. Is het aantal van de ingestelde ronden bereikt, dan zal de uitgang van de betreffende decimale teller een logische(1) aan de ingang van poort(IC5D) en deze omklapt. Als gevolg hiervan zal transistor(T1) gaan sperren, met als gevolg dat het relais(RE) zal afvallen. Omdat via de contacten (RE_M en RE_C) van het relais de spanning op de rail van racebaan, trein of wat ook zal onderbreken. Zal de wedstrijd direct worden gestaakt, omdat de stroom wegvalt. Via drikknop(S2) kan de schakeling worden gereset, waarna er met een nieuwe race aangevangen kan gaan worden. Zoals eerder aangegeven, is de plaatsing van de lamp(LA1) en ldr(LDR1) een creatieve uitdaging, via potentiometer(P1) kan de gevoeligheid voor omgevingslicht van de eigenhandig te crëeren OptoCoupler worden ingesteld. Enig experimenteren is op zijn plaatst.De voedingspanning voor de schakeling is 5 Volt waarbij een eenvoudig gestabiliseerde voeding welke ongeveer 300 milliAmpére kan leveren voldoende is.
0098.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster