Schakeling is geplaatst op 29 juni 2004
Schakeling is aangepast op 09 juli 2012
Eenvoudige transistor-tester.
De voeding van deze transistor-tester bestaat uit 2 x een drietal in serie geschakelde penlight batterijen, waardoor een voeding van 2 x 4,5 Volt is verkregen. Indien u de beschikking heeft over bijvoorbeel de grote platte 4,5 Volt batterijen (welke in de vroegere jaren in de platte zaklampen werden toegepast) danwel andere 4,5 Volt batterijen kunt u die natuurlijk ook gebruiken. Wanneer u in het geheel GEEN batterij-voeding wenst, is een standaard gestabiliseerde voeding van 2 x 4,5 Volt ook een mogelijkheid. De te TESTEN transistor dient overeenkomstig op de aansluitpunten BASIS, COLLECTOR, en EMITTER van de schakeling te worden aangesloten. Indien u deze aansluitpunten door middel van draden met op het uiteinde een geïsoleerde krokodil-klem uitvoert, bent u flexibel qua aansluiten. Wanneer u drukknop(S1) indrukt en deze ingedrukt blijft, zullen indien de TEST-transistor CORRECT is aangesloten op de schakeling LED 2(groen) en LED 4(groen) oplichten. Dit geeft aan dat de TEST-transistor OKE is. Indien LED 3(Geel) oplicht, betekent dit dat de Basis-Emitter-overgang van de TEST-tranasistor OKE is en de Basis-Collector overgang DEFECT is. Indien LED 1(rood) oplicht (en de test-trasistor is juist aangesloten) dan is de TEST-TRANSISTOR echt DEFECT en kunt u deze niet gebruiken.
0097.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster