Schakeling is geplaatst op 09 juli 2012
Karakteristiek schrijver voor Oscilloscoop.
Via deze eenvoudige schakeling kunnen bezitters van een oscilloscoop een aantal karakteristieken van transistoren en dioden zichtbaar maken op de oscilloscoop. Via tabel 1 (welke bij de componenten-lijst staat), kunt u zien welke functies onderzocht kunnen worden. Deze schakeling maakt gebruik van een wisselspannings-voeding, welke tussen 3...6 Volt mag liggen. De meeste beltransformatoren zijn hier uitermate geschikt voor. In de getekende stand van schakelaar(S1) zijn PNP-transistoren te testen. Omschakeling van schakelaar(S1) maakt het testen van NPN-transistoren mogelijk. Schakelaar(S2) dient voor het instellen van de basis-stroom, in de getekende stand is deze stroom via potentiometer(P1) regelbaar tussen 0...100 microAmpére. Wanneer schakelaar(S2) wordt omgezet, is afhankelijk van de aangeboden wisselspanning een vaste basisstroom tussen 10 en 100 microAmpére beschikbaar. De te testen transistor dient te worden aangesloten op de als transistorvoet uitgevoerde TEST-aansluiting, waarbij de Emittor,Basis en Collector op de overeenkomstige punten aangesloten dienen te worden. Omdat er enkel transistoren met een laag vermogen kunnen worden getest, voldoet een standaard transistorvoet hiervoor. In de schakeling zijn een tweetal relatief grote elko condensatoren geplaatst met daaraan parallel voor ieder een drietal kleinere uitvoeringen, dit is gedaan om de gewenste capaciteit van 2500 microFarad te krijgen. Voor 16 Volt uitvoeringen, zijn de 2500 types slecht leverbaar. Indien u toch aan de 2500 uitvoeringen kunt komen, kunnen de kleinere capaciteiten komen te vervallen. De aansluitingen van de oscilloscoop dienen volgens de eerder genoemde tabel aangesloten te worden, met de overeenkomstige aansluitpunten (1 t/m 5) van de schakeling. De massa-aansluiting van de oscilloscoop is weergeven met letter M, de X- en Y-as zijn de overige twee. De fysieke opbouw van de schakeling biedt ruimte voor creativiteit, zeker wanneer de extra condensatoren overbodig zijn.
0096.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster