Schakeling is geplaatst op 06 juli 2012
Dobbelsteen-generator voor kansspel.
Deze dobbelsteen-generator, welke een 7-tal LED's aanstuurt waarbij de uitkomst via een toevalsgenerator bereikt zal worden is handig bij diverse kans/bord-spellen in te zetten. Er zijn een tweetal externe voorzieningen nodig bij deze schakeling. Ten eerste een voeding van 5 Volt, welke ongeveer 200 milliAmpére stroom moet kunnen leveren. Ten tweede een pulserende spanning van 5 Volt als zijnde clock-puls, hiervoor is een blokspanning uit een blokgolf-generator voldoende. Belangrijk voor deze clockpuls is de pulstijd van 35 nanoSeconde. Wanneer de LED's op de wijze geplaatst worden, zoals in de printlayout en het kader bij het principe-schema staat aangegeven, zal het meest logische dobbelsteen-effect verkregen worden. Het hart van deze schakeling vormt het Intergrated Circuit 4022 (IC1), deze 6-teller waarvan steeds maar één van de uitgangen in de reeks 0 t/m 5 logisch "1" kan worden wanneer er een positieve clockpuls verschijnt. Wanneer een bepaalde uitgang "1" wordt, heeft dit tot gevolg dat een andere uitgang welke "1" was DIRECT "0" zal worden. De dioden (D1 t/m D11) vormen de uitgangssignalen om tot een 7-punts codering, waarmee een dobbelsteen-uilezing bereikt is. Omdat het Integrated Circuit(IC1) te lage uitgangsstromen kan leveren, zal iedere LED worden gestuurd via een begrenzingsweerstand(R8 t/m R14) en twee buffertransistoren. De weerstanden(R1 t/m R7) begrenzen de basisstroom van de transistoren.
0095.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster