Schakeling is geplaatst op 27 juni 2004
Schakeling is aangepast op 04 juli 2012
Dimmer voor laagspanning (maximaal 45 Volt).
Een 556 integrated circuit, bezit twee identieke timers waarmee dimmer voor laagspanning zonder verlies gemaakt kan worden. De eerste timer(IC1A) genereert een clock-signaal, waarbij de frequentie van het clock-signaal wordt bepaald door de weerstanden (R1, R2) en condensator (C1). Met de gegeven waarden zal het clock-signaal rond de 1kHz liggen, de pulsen hebben een pulsbreedte van ongeveer 10 microseconden. Het clock-signaal van (IC1A) wordt rechtstreeks op de trigger-ingang(pin 8) van de tweede als monostabiele multivibrator geschakelde timer(IC1B) aangeboden. Via transistor(T1), welke een stevige uitvoering is, wordt in het ritme van de door de monoflop geproduceerde pulssignalen de belasting(RL) in- en uit-geschakeld. Deze belasting, bestaande uit een gloeilamp kan middels potentiometer(P1) worden geregeld betreffende de helderheid. Deze regeling geschiedt door middel van het verlengen of verkorten van de monoflop-tijd in timer(IC1B). De pulslengte (zonder invloed van potentiometer(P1)) is te berekenen via de formule T(ijd)=1,1 x Weerstand(R3) x Condensator(C2). In dit geval, komt het neer op ongeveer 0,4 milliseconde. Met de 1kHz frequentie, ontstaat dan een regel-bereik van 60 tot 96% welke continu instelbaar is. Dit regel-bereik ontstaat bij een middenstand van de potentiometer(P1). De schakeling zal bij het volledig naar de uiteinden verdraaien van de potentiometer(P1) niet meer goed functioneren, wellicht is het een optie om een weerstand in serie met de potentiometer op te nemen, waardoor de regeling wat soepeler uit te voeren is. De spanning van de 'belasting' mag maximaal 45 Volt zijn, hiermee kunnen dus heel goed 24- of 12-Volt lampen worden gedimd. De voedingsspanning van de schakeling zelf ligt tussen 5 en 15 Volt en is niet kritisch.
0094.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster