Schakeling is geplaatst op 01 juli 2012
Polariteits-tester voor NPN/PNP-transistoren.
Via deze schakeling is relatief eenvoudig en snel te bepalen, wat de BASIS, COLLECTOR, en EMITTER-aansluitingen van een onbekende transistor zijn. De schakeling werkt met behulp van het polariteits-verschil tussen de basis/collector-diode en basis/emitter-diode, welke zich bevinden in iedere NPN of PNP-transistor. Om teken-technische redenen is er besloten om de test-aansluitingen als drie-voudige print-connectoren uit te voeren, waarbij de draden van de te testen transistor in deze klemmen gestoken kunnen worden volgens de in de componenten-lijst weergegeven tabel. Indien u deze testaansluiting als zijnde een draad met aan het uiteinde een krokodil-klem of iets dergelijks uit wilt voeren (om wat flexibeler) te kunnen testen is dat vanzelfsprekend mogelijk. Wanneer u een TEST begint, is het belangrijk dat schakelaar(S1) en (S2) in de positie A geplaatst zijn. Op deze wijze kan de BASIS-aansluiting van de onbekende transistor worden bepaald. U verbind één van de drie aansluitdraden van de test-transitor met aansluiting TEST-1-1 De beide andere draden plaatst u om beurten aan de aansluitpunten TEST-2-1, wanneer de LED nu steeds oplicht betekent dit dat u de BASIS aan aansluitpunt TEST-1-1 heeft verbonden en het een NPN-type betreft. De kans dat u de eerste keer direct deze situatie heeft, is erg onwaarschijnlijk, u dient dus door middel van het verwisselen van de aansluitingen welke de TEST-transistor bezit tot voorgaand resultaat komen. Wanneer de LED absoluut NIET wil oplichten, dan dient de testprocedure te worden omgekeerd. Een aansluiting van de TEST-transistor komt dan aan het aansluitpunt TEST-2-1 en beide andere aansluitingen van de TEST-transistor komen dan beurtelings op aansluitpunt TEST-1-1, indien de LED nu wel oplicht heeft u te maken met een PNP-type waarvan de BASIS aan het aansluitpunt TEST-2-1 ligt. Voor de bepaling van de COLLECTOR- en EMITTER-aansluitingen MOET de BASIS met aansluitpunt TEST-1-1 of TEST-2-1 verbonden blijven en dient u bij een NPN-type schakelaar(S1) en bij een PNP-type schakelaar(S2) in de stand B plaatsen. Wanneer het een NPN-type betreft dient nu de ene vrije aansluiting aan aansluitpunt TEST-1-2 en het andere aan aansluitpunt TEST-1-3. Wanneer de LED nu oplicht betekent het dat op aansluitpunt TEST-1-2 de COLLECTOR aangesloten is en als gevolg daarvan de EMITTER is verbonden met aansluitpunt TEST-1-3. Wanneer de LED nu NIET oplicht, dienen de aansluitingen op TEST-1-2 en TEST-1-3 verwisseld te worden. Voor een PNP-type is de procedure gelijk, alleen grbuikt u dan de aansluitpunten TEST-2-2 en TEST-2-3. Deze polariteitstester is ook geschikt om van een onbekende diode de ANODE en KATHODE vast te stellen, hierbij zal de LED oplichten wanneer de ANODE van de test-diode is aangesloten op aansluitpunt TEST-1-1 en de KATHODE op aansluitpunt TEST-2-1.
0093.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster