Schakeling is geplaatst op 29 juni 2012
Meertonige hoorn met blauwe knipper-led's voor modelauto.
Via de weerstand(R1), condensator(C1) en de poort(IC3A) is een klokpuls gevormd, welke de basis is voor de decade-teller van deze schakeling(IC1) en tot 4 kan tellen. Via een als geheugen met gezamelijke klok-verwerking ingesteld Integrated Circuit(IC2), worden de uitgangen van de decade-teller omgezet naar een decimale-codering. De uitgangen van(IC2) worden afwisselend 'hoog', waardoor er worden achtereenvolgens 4-tonen gegenereerd, welke via poort(IC3B) en een luidspreker hoorbaar gemaakt worden. Met P1 t/m P4 kan van elke toon de 'toonhoogte' worden ingesteld, waardoor een nagenoeg perfecte meertonige-hoorn is gemaakt. De beide LED's (LED1 en LED2) knipperen om beurten op het ritme van de klokpuls. Deze schakeling kan indien de componenten en de opstelling op de printplaat goed gekozen zijn, worden ingebouwd in bijvoorbeeld een modelbouw-auto waardoor een nagenoeg echt uitgevoerd 'hulpverlenings-voertuig' gerealiseerd is. Voor de voeding (5V) kunnen eventueel 4 batterijen van 1,5 in serie worden gebruikt, een diode (1N4001 o.i.d. in de plus-lijn) voldoet uitstekend. De luidspreker moet natuurlijk zo 'klein' mogelijk zijn, om de schakeling in een model-auto te kunnen inbouwen. Creativiteit is hierbij erg handig.
0092.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster