Schakeling is geplaatst op 27 juni 2012
Zaklamp met aan/uit AANRAAK-knoppen.
Deze van batterij-voeding voorziene zaklamp, maakt gebruik van AANRAAK-contacten in plaats van een traditionele schuif- of drukschakelaar. Met name ouderen onder ons, kunnen moeite hebben met de bediening van de zaklamp, ondermeer omdat deze vaak onder slechte omstandigheden gebruikt moet worden. De opzet van deze schakeling is eenvoudig, waarbij het gebruiksgemak groot is. Werking: in de UIT-situatie bevinden alle vier de transistoren(T1 t/m T4) zich in sper-toestand, waardoor er enkel een bijna te verwaarlozen lekstroom dooor de schakeling loopt. Wanneer u het aanraakcontact AAN nu met een vinger aanraakt, zal transistor(T2) in geleiding komen. Eveneens zullen de transistoren(T3 en T4) gaan geleiden, waardoor de collector-spanning van transistor(T4) zal dalen. Via weerstand(R3) worden de transistoren(T3 en T4) in volledige verzadiging gestuurd, hetgeen tot gevolg heeft dat de gloeilamp(LA) zal gaan branden. Wanneer u nu het UIT-aanraakcontact met uw vinger aanraakt, zal transistor(T1) gaan geleiden waardoor de basis-spanning van transistor(T3) positiever zal worden. Als gevolg hiervan zullen de transistoren(T3 en T4) gaan sperren, zodat collector-spanning van transistor(T4) als ook de basis-spanning van transistor(T3) positiever zullen worden. De houdstroom van de schakeling valt hiermee weg, zodat de gloeilamp(LA) uit zal gaan. De voeding kan bestaan uit drie in serie geschakelde 1,5 Volt batterijen of uit een monocel van 4,5 Volt, dit is geheel afhankelijk van de soort zaklamp waarin u de schakeling wenst toe te passen, enige creativiteit is hierbij noodzakelijk.
0091.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
De twee AANRAAK-contacten zijn lichtblauw uitgevoerd en zijn via meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Deze knoppen en bedrading, moet op de buitenkant van de zaklamp aangebracht worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster