Schakeling is geplaatst op 21 juni 2012
Multi generator.
Met behulp van deze spannings-generator kunnen een viertal verschillende spanningsvormen afgenomen worden. U heeft op het aansluitpunt 1 keuze uit een driehoek- of zaagtand-vorm. Op aansluitpunt 2 heeft u de keuze uit een blok- of naaldpuls-vorm. De werking berust op het volgende principe: wanneer condensator(C4)ontladen is EN transisor(T5) in geleiding staat, zal transistor(T3) via weerstand(R12) een basisstroom krijgen. Daardoor zal ook transistor(T2) gaan geleiden. Als gevolg hiervan zal de stroombron welke gevormd is door transistor(T4) en de weerstanden(R2,R3 enR5) een laadstroom leveren aan condensator(C4). Wanneer transistor(T2) in geleiding is, zullen de transistoren(T1 en T3) in gespert blijven. Op het moment dat condensator(C4) is opgeladen tot ongeveer 10 Volt, zal transistor(T2) in geleiding blijven. Wanneer condensator(C4) tot 10 Volt is geladen, zal de spanning welke over weerstand(R11) staat te klein worden om trnasistor(T2) via weerstand(R12) in geleiding te houden. Transistor(T1) zal nu gaan geleiden en transistor(T3) zal nu een basisstroom ontvangen, waardoor ook deze transistor een stroombron gaat vormen. Vanwege het omschakelen van de transistoren(T2 en T2), hetgeen kan worden vergeleken met een flip-flop werking, kan condensator(C4) weer ontladen. Omdat de ontlaadstroom evengroot is als de laadstroom, zal over condensator(C4) een DRIEHOEK-SPANNING ontstaan, welke via de emitter van transistor(T5) beschikbaar is op aansluitpunt 1. Op dat zelfde moment is op de collector van transistor(T1), via aansluitpunt 2 een BLOK-SPANNING beschikbaar. Hiervoor is de eerder beschreven flip-flop werking van belang. De hiervoor beschreven situatie is van toepassing op de stand van schakelaar(S1) in getekende toestand. Wanneer schakelaar(S1) omgezet(gesloten) wordt, zal condensator(C4) abrupt ontladen wanneer de flip-flop omschakeld. Daardoor komt er over condensator(C4) op dat moment een ZAAGTAND-SPANNING te staan, welke dan via aansluitpunt 1 beschikbaar is. Via de collector van transistor(T1) is op dat moment op aansluitpunt 2 een NAALDPULS-SPANNING beschikbaar. De frequentie van de beschikbare spanningsvormen, is sterk afhankelijk van de waarde van condensator(C4) en de beide stroombepalende weerstanden(R3 en R10). Met de aangeven waarden, zal voor de driehoek- en blok-spanning ongeveer 1 kHz als frequentie en voor de zaagtand- en naaldpuls-spanning 2 kHz als frequentie bereikt worden. Om de vervorming op een niveau van kleiner dan 0,5% te houden, is het belangrijk om wanneer u de waarde van condensator(C4) aanpast, dit evenredig uit te voeren voor condensator(C1). De aplitude voor de uitgangsspanningen DRIEHOEK en ZAAGTAND is ongeveer 9 Volt (top-top) en voor de BLOK en NAALDPULS ongeveer 16 Volt (top-top).
0089.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster