Schakeling is geplaatst op 27 mei 2012
Eenvoudige leugendetector.
Het principe van deze eenvoudige leugendetector is gebasseerd op het huidweerstand-principe. De huidweerstand wordt gemeten via een tweetal elektroden, en middels een tweetal Operational Amplifiers versterkt. Een paneelmeter geeft een positieve of negatieve uitslag weer. Op deze wijze kan een leugen gedetecteerd worden, waarbij u wel moet beseffen dat dit de meest eenvoudige detectie-methode is. De werking van de detector is volledig symmetrisch, hierdoor zijn wel een tweetal platte 9 Volt batterijen(BAT1 en BAT2) nodig. Omdat in de meeste landen wettelijk bepaald is dat de spanning over de elektroden niet hoger mag zijn dan 2 Volt, gebruikt de meetbrug een referentie-spanning van 1,2 Volt. Normaliter is de gemiddelde huidweerstand 50 Kohm of kleiner, hierdoor staat over de elektroden een spanning van 0,6 Volt. Vanwege de opzet van de meetbrug, is de referentie-spanning onafhankelijk van de batterijspanning. Om de gevoeligheid van de meetbrug op een hoog niveau te krijgen, moet de totale versterking in de detector het liefst groter dan 100000 maal te zijn. Om die reden is achter de eerste OpAmp(IC1) een soorgelijke OpAmp(IC2) geplaatst, waardoor de versterking op 250000 maal uitkomt hetgeen voldoende is. Om de versterking instelbaar te maken. is een dubbele potentiometer(P1) toegepast. Via deze potentiometer is de versterking instelbaar van 0 tot maximaal. Potmeter(P3) dient voor het instellen van de gevoeligheid van de uitslagmeter(M1). Omdat deze meter naar twee kanten uit kan slaan 100A - 0 - 100A is het van belang dat de meetbrug eerst via potmeter(P2) naar beide kanten volledig uit evenwicht gebracht moet worden. Wanneer u potmeter(P2) geheel naar links verdraaid, kunt u de uitslag op de meter(M1)positief of negatie voor die kant op maximaal instellen via potmeter(P3). Daarna verdraaid u potmeter(P2) geheel naar de andere kant, en stelt u de dan ontstane uitslag af op maximaal via potmeter(P3). Hiermee is de afregeling gerealiseerd, rest nog om twee elektroden aan te sluiten op de aan sluitpunten A en B, waarna de leugendetector inzetbaar is.
0088.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er n of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster