Schakeling is geplaatst op 21 mei 2012
LED-telraam voor kleuters.
Uit onderzoek is gebleken dat kleuters met behulp van een zichtbaar spelelement, gemakkelijker het verband tussen cijfers en aantal leren. Deze schakeling bezit het visuele element in de vorm van een oplichtende LED(LED 1 t/m LED6), waarbij het aantal in de vorm van AANRAAK-contanten(1 t/m 6) is uitgevoerd. Met behulp van deze aanraakcontacten wat logica en een diode-matrix, corresponderen de aanraak-contacten met het aantal LED's wat oplicht na aanraking. Voorbeeld, de kleuter raakt aanraak-contackt 3 aan,er zullen nu drie LED's (te weten LED1, LED2, en LED3) oplichten. Omdat de schakeling veiligheidshalve op batterijen werkt (minimaal 4,5 tot maximaal 6 Volt), zijn de aanraakcontacten dubbelpunts uitgevoerd. Via schakelaar(S1) kan de batterij-voeding IN- of UIT-geschakeld worden. Het hart van de logica wordt gevormd door een 4049 Integrated Circuit, welke bestaat uit de poorten(IC1A t/m IC1F). De ingangsweerstand wordt bepaald door de weerstanden(R1 t/m R6). De gebruikte waarde is universeel verkrijgbaar, indien u weerstanden met een hogere (bijvoorbeeld 22 Mohm) heeft of aan kunt schaffen genieten hogere waarden de voorkeur omdat de AANRAAK-kracht dan minder is. Afhankelijk van welke aanraakcontact de peuter aanraakt, zal de achter het aanraakcontact geplaatste inverter-POORT(IC1A t/m IC1F) via de daarachter geplaatste diodenmatrix één of meerdere transistoren(T1 t/m T6) sturen. De opengestuurde transistoren zullen de aan de betreffende transistor gekoppelde LED doen oplichten. Naast het educatieve gedeelte is voor peuters ook het spelelement zeer belangrijk. Proeven hebben aangetoond dat kinderen tussen 3 en 5 jaar, zich urenlang konden vermaken met het laten oplichten van verschillende LED's. Wanneer de ouders ook nog mondeling de LED's in CIJFERS gaan uitdrukken, kan het kind gemakkelijk tot 6 leren tellen. Het getal zes moet als maximum gesteld worden, omdat voor hogere getallen het LED-telraam moet worden vergroot met een extra 4049 Integrated Circuit en alle overige componenten. Het stroomverbruik van de schakeling is laag (enige milliAmpéres), waardoor de batterijen het wel even vol kunnen houden.
0087.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster