Schakeling is geplaatst op 16 mei 2012
Lottoballen getal-generator met LED-uitlezing.
Deze lottoballen-getals-generator, is te beschouwen als een soort van dobbelsteen-generator voor lotto-getallen (nr. 0 tot 49). Wanneer de START-drukknop(S1) ingedrukt wordt, zal het oscillator-signaal welke van de blokgolf-generator die is opgebouwd uit de poorten(IC5A en IC5B) worden aangeleverd op de twee tiendelers(IC4 en IC3). De eerste tiendeler(IC4) telt tot tien, en geeft dan via uitgang(D pen 11) een puls aan de tweede tiendeler(IC3). Wanneer nu de tweede tiendeler(IC3) de decimale stand van 5 heeft bereikt, zullen de uitgangen(A pen 12 en C pen 8) beide de status van Logische "1" krijgen. Omdat de NAND-poort(IC5D) nu omklapt vanwege het feit dat beide ingangen(pen 12 en 13) van poort(IC5D) gelijk staan, zal direct ook poort(IC5C) omklappen. Gevolg hiervan is dat de reset ingang van de tweede tiendeler(IC3) nu logisch "1" wordt. De teller zal nu naar de "0"-stand worden gereset. Op deze wijze wordt de situatie gecrŽeerd dat de lottoballen-getal generator van 0 tot 49 oploopt, en na 49 weer op 0 begint. Wanneer drukknop(S1) losgelaten wordt, zal er geen oscillator-signaal vanaf de poorten(IC5A en IC5B) meer aangevooerd worden, en stopt het tellen. De op dat moment bereikte electronische tellerstand wordt gecodeerd, zodat via de Integrated Circuits(IC1 en IC2) de daarop aangesloten LED-uitlezingen het gegenereerde getal zullen weergeven. Omdat de verwerkingen in de TTL-logica razendsnel verlopen, is de uitkomst van de lottoballen getal-generator een verassing. Omdat er gekozen is voor een meest eenvoudige uitvoering van het voornoemde principe, kan ook het getal 0(NUL) op de uitlezing weergegeven worden. Om dat te voorkomen. zal de schakeling aanzienlijk ingewikkelder uitpakken, en omdat deze schakeling als spelelement gebruikt kan worden, zal dit acceptabel zijn. Verschijnt er een NUL, direct drukknop(S1) indrukken en loslaten, en voila een nieuw getal is zichtbaar. Wat betreft de voeding, deze is klein van stuk, en een normale stabilistie voldoet. Indien de door u gebruike voeding, rare automatische generator-effecten voorbrengt is het verstanding om een condensator van 100nF over de voedingspunten van de 5 IC's te plaatsen.
0085.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster