Schakeling is geplaatst op 15 mei 2012
Lichtnet UITVAL-alarmering.
Voor sommige elektrische apparaten (welke niet continu in het zicht staan, is het handig om te weten wanneer er een uitval van de netspanning aan de orde is. Wanneer de uitval extern is, merken we dat meestal wel op. In het geval dat bijvoorbeeld de spanningsgroep in een aangerbouwde/vrijstaande garage of schuur waarin een diepvries of koelkast-combinatie opgesteld staat uitvalt omdat er een zekering in de meterkast gesprongen of uitgeslagen is, weet u dat niet direct. Soms bederven er goederen door langdurige uitval van de spanning, deze schakeling voorziet in een detectie van de uitval en geeft een alarmering in de vorm van een fluittoon via een luidspreker. De werking bestaat uit een astabiele multivibrator welke is opgebouwd rond de transistoren(T1 en T2). De voeding van deze astabiele multivibrator vindt direct plaatst vanuit het 220V~ lichtnet, waarbij transformator(TR1) de spanning terugbrengt naar 8 Volt~. Via de als brugcel geplaatste dioden(D1 t/m D4) wordt de wisselspanning gelijkgericht en via weerstand(R1) en diode(D5) toegevoerd aan de astabiele multivibrator. De in de schakeling aanwezige weerstand(R7) en LED, geven een optische indicatie of de netspanning aanwezig is of niet. Wanneer u deze optische signalering niet wesnt, kunnen de LED en weerstand(R7) weggelaten worden. Geheel rechts in de schakeling ziet u een batterij, dit is een 9 Volt batterij, welke er zorg voor draagt dat bij wegvallen van de netspanning, de alarmering kan functioneren. Omdat de opgenomen stroom van de transistoren(T1 en T2) kleiner is, dan de leveren stroom via diode(D5) zal de batterij zich NIET ontladen wanneer de netspanning aanwezig is. Indien de netspanning aanwezig is, zal transistor(T3) in verzadiging worden gestuurd via weerstand(R8). Daardoor zal transistor(T4) te weinig basisspanning krijgen en gespert blijven evenals transistor(T5). Valt nu echter de netspanning weg, zal transistor(T3) niet meer via weerstand(R7) in verzadiging gestuurd worden. Vanuit de astabiele multivibrator(T1/T2) zal nu alleen het oscillator-signaal via weerstand(R9) de basis van transistor(T4) sturen. Via de emitter van transistor(T4) zal het door transistor(T4) versterkte oscillator-signaal worden afgegeven, welke op zijn beurt de basis van transistor(T5) zal sturen. Via de collector van transistor(T5) zal het oscillator-signaal naar de luidspreker(LS) gevoerd worden, en hoorbaar als fluittoon worden weergegeven. De luidspreker mag een impedantie beziteen tussen 4 en 16 Ohm, waarbij deze minimaal 100 milliWatt moet kunnen verwerken. Voorwaarde van een goede detectie is dat deze schakeling wel in dezelfde voedingsgroep of stopcontact van het te beveiligen deel van de woning of apparaat moet zitten.
0084.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster