Schakeling is geplaatst op 14 mei 2012
Remlichten voor de racebaan modelbouw-auto.
Deze schakeling doet eigenlijk twee dingen, ten eerste wanneer de voedingsspanning van de gelijkstroom-motor van de auto in de racebaan om welke reden ook wegvalt, zal de auto even uitlopen zoals dat heet. Tegelijkertijd met het uitlopen zullen de beide LEDS welke als remlichten gebruikt worden oplichten omdat de condensator(C2) zich via de LED's zal ontladen. Op deze wijze is een realistische uitloop van de auto verkregen. Het tweede wat deze schakeling doet is ten gevolge van een kortsluiting van de voedingsspanning zullen beide LED's fel oplichten, ten teken dat er stevig geremd moet worden. De werking is zeer eenvoudig: wanneer de modelauto aan het rijden is, staat er over de motor(M) een spanning. Condensator(C1) en via diode(D) ook condensator(C2) worden geladen. Wanneer nu de spanning wegvalt, zal condensator(C1) zich ontladen over de motor(M) en zal condensator(C2) zich ontladen via diode(D), weerstand(R*) en motor(M) hetgeen een remmend-effect opleverd, waarbij de beide led's oplichten. Wanneer het remmen geschiedt via een kortsluitng, zullen beide condensatoren(C1 en C2) zich via deze kortsluiting ontladen, waardoor de led's FEL zullen oplichten. In de schakeling is de weerstand(R*) genoemd, het sterretje geeft aan dat de juiste weerstands-waarde berekend moet worden, waarbij de voedingsspanning(Uled) en de stroom door de LED(Iled) gebruikt wordenh in de volgende formule: Weestandswaarde R(in ohm) = 12 Volt - 2xUled / Iled De voorgestelde waarde van 560 Ohm voor de weerstand(R) is meestal wel goed toepasbaar.
0083.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster