Schakeling is geplaatst op 14 mei 2012
Signaalinjector voor fout-testen in versterkers.
Om fouten in versterkers eenvoudiger op te kunnen sporen, is deze signaalinjector onmisbaar. De signaalinjector bestaat uit een zogenaamde phase-shift oscillator, welke is opgebouwd uit de delen ICA,ICB, en ICC. Tevens is een buffertrap bestaande uit de delen ICD,ICE, en ICF in gebruik. De frequentie waarmee de oscillator werkt, wordt bepaald door de weerstand(R1a,R1b,R1c) waarden en condensator(C1a,C1b,C1c) waarden van de oscillator-schakeling volgens de formule F(requentie) = 1 / 3,3 x R.C met de gegeven waarden is dit 1/3,3=0,30 RC=99000x0,030=2970 komt neer op 0,30x2970= een frequentie van 891 Hertz. Het uitgangssignaal is nagenoeg sinusvormig, hetgeen een belangrijk voordeel is. Om de sinusvorm van het signaal enigzins te verbeteren, zijn de weerstanden(R2 en R3) geplaatst. De drie ongebruikte inverters van het Integrated Circuit, worden parallel geschakeld waarbij ze als buffertrap dienst doen. De voedingsspanning welke aangesloten moet worden op de aansluitpunten(PLUS en NUL) mag liggen tussen 3 tot 15 Volt, vanwege de CMOS-technologie in het Integrated Circuit is het stroomverbruik laag. De injectornaald om het signaal in een versterker te kunnen injecteren, wordt aansloten op het aansluitpunt UIT. Via de instelpot(P) is de amplitude van het oscillator-signaal in te stellen.
0082.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster