Schakeling is geplaatst op 13 mei 2012
MONO-versterker in junior uitvoering voor een vermogen van 3 Watt.
Deze conventioneel opgezette versterker (met uitzondering van de als stroombron fungerende transistor(T6), bezit dankzij de stroombron een open-lus versterking met een dermate hoge werking dat de eindtransistoren(T3 en T5) niet geleiden. Hierdoor is een volledige temeperatuurstabiliteit een zekerheid. De voedingsspanning mag liggen tussen minmaal 12 tot maximaal 18 Volt, waarbij een spanning van 18 Volt bij volle uitsturing een ingangsspanning van 44 milliVolt effectief nodig heeft om bij een 8 ohm luidspreker een continu vermogen van 3,5 Watt te kunnen afgeven waarbij de vervorming 0,5% is. Wanneer een lagere voedingsspanning gebruikt gaat worden, bijvoorbeeld 12 Volt kunt u volstaan met een 4 ohm luidspreker, waarbij echter de vervorming 1,5% bij een vermogen van 3 Watt zal zijn. Potentiometer(P1) dient voor het afregelen van de ingangsspanning, zodat oversturing van deze eenvoudig opgezette versterker vermeden kan worden. Denk eraan dat de eindtranssitoren(T3 en T5) moeten worden voorzien van koelichamen, welke in principe rechtstreeks op de TO39-behuizing geklemd kunnen worden.
0081.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster