Schakeling is geplaatst op 12 mei 2012
Sirene voor op de fiets.
Deze schakeling realiseerd het geluid van een sirene, welke vanuit een standaard 6 Volt fietsdynamo van voeding kan worden voorzien. Let er wel op dat er op de fiets ook een reguliere werkende fietsbel aanwezig is, omdat u daatoe wettelijk verplicht bent. De fietsdynamo geeft een wisselspanning van 6 Volt af, deze wordt via de brugcel(BC) gelijkgericht en afgevlakt via de elko condensator(C3) wanneer drukknop(S1) ingedrukt wordt. Omdat de sirene snel moet kunnen stoppen, heeft de drukknop geen automatische overname. De sirene produceert geluid zolang de drukknop(S1) is ingedrukt en de dynamo spanning afgeeft via het fietsen. Stop u met fietsen, of laat u drukknop(S1) los dan stopt het sirene-geluid. De beschikbare gelijkspanning na gelijkrichting en afvlakking van de wisselspanning zal ongeveer 7 Volt bedragen. De schakeling bestaat verder uit twee achter elkaar gekoppelde astabiele multivibratoren en een stuur-transistor voor de luidspreker(s). De eerste astabiele multivibrator, is opgebouwd rondom de transistoren(T4 en T6). De via astabiele multivibrator verkregen blokgolf met een lage frequentie(welke instelbaar is via de potmeters P1 en P2) zal via een RC-netwerk naar de frequentie bepalende weerstanden(R10 en R11) van de twede astabiele multivibrator worden gebracht. Het eerder genoemde RC-netwerk, welke bestaant uit de inslpot(P3) en condensator(C6) dient ervoor om de gegenereerde blokgolf van de eerste astabiele multivibrator minder steil te laten verlopen. Op deze wijze wordt een in toonhoogte varÏerend geluid gekregen. De frequentie van de twee multivibrator(welke is opgebouwd rondom de transistoren(T2 en T3) zal varÏeren door de uitgangsspanning van de eerste astabiele multivibrator. Uiteindelijk gaat het signaal naar transistor(T1) welke rechtstreeks een luidspreker van het liefst 16 ohm(omdat de dynamo slechts een stroom van 500 milliAmpére levert) stuurt. Indien u moeilijk aan een laag vermogen luidspreker van 16 ohm kunt komen, is het plaatsen van twee 8 ohm types in serie ook een mogelijkheid. Omdat er tekentechnisch met deze optie rekening is gehouden, staat er naast de luidspreker code een sterretje, en zijn twee luidspreker aansluitpunten in serie in de printlayout opgenomen.
0080.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster