Schakeling is geplaatst op 10 mei 2012
Electronische HOOG en LAAG bongo trommel generator.
Soms is het handig om de geluiden van een HOOG en LAAG bongo trommel in de electronische variant te kunnen inzetten terwijl er een muziekstuk gespeeld wordt. Deze schakeling voorziet in die mogelijkheid, waarbij de klank van de lage BASDRUM één octaaf hoger ingesteld is zodat hier geen aparte (vaak prijzige) basluidspreker voor nodig is. Via de oscillatie-kring links rondom transistor(T1) wordt het signaal voor de LAGE bongo trommel opgewekt. De oscillatie-kring links van transistor(T2) wekt het signaal voor de HOGE bongo trommel op. De beide oscillatoren zijn dusdanig opgebouwd, dat deze in rust zijn wanneer de drukknoppen(S1 en S2) niet ingedrukt zijn. Wanneer nu via het indrukken van de drukknoppen(S1 of S2) een ocillator wordt getriggert, zal er een positieve puls op de basis van transistor(T1 of T2) komen. De vorm van deze puls wordt bepaald door de kring opgebouwd uit condensator(C11),weerstand(R13) en condensatore(C10) bij de LAGE bongo trommel en bij de HOGE bongo trommel is dit de kring opgebouwd uit weerstand(R18) en condenssator(C9) waarbij opvalt dat er over weerstand(R18) geen condensator parallel is geplaatst, hierdoor klinkt de toon van deze trommel iets feller. De duur van de puls wordt door de waarden van de weerstanden(R8 en R14) en respectievelijk(R12 en R19). De toonhoogte bij de lage bongo trommel is afhankelijk van de waarden van de condensatoren(C1,C2, en C3) en bij de hoge bongo trommel de condensatoren(C4, C5, en C6). Voor de lage trommel, geven waarden van 10 tot 47 nF een goed resultaat, en voor de hoge trommel voldoen waarden van 4,7 tot 10 nF uitstekend. U kunt hier natuurlijk mee experimenter, waarbij u echter moet beseffen, dat hoe hoger de capacitieve-waarde des te lager de trommel zal klinken. De bongo trommel signalen worden vanaf de collectoren van de transistoren(T1 en T2) afgenomen, en via condensator(C7) en weerstand(R16) en respectievelijk condensator(C8) en weerstand(R17) naar de Tulp-plug UIT gebracht. Door de waarden van weerstand(R16 en/of R17) te wijzigen, kunt u de sterkte-verhouding tussen hoge en lage trommel veranderen naar uw smaak. De uitgangsspanning op het aansluitpunt UIT is ongeveer 1 Volt effectief. De uitgangsimpedantie mag met minimaal 18 Kohm belast worden, waardoor aansluiten op nagenoeg iedere eindversterker mogelijk is. Een eindversterker is nodig om de tommel-generator geluiden via de op de versterker aangesloten luidsprekers hoorbaar te maken. Omdat op de meeste plaatsen waar muziek gemaakt wordt, al vaak een eindversterker aanwezig is zal dat geen problemen opleveren. Het stroomverbruik van deze schakeling is ongeveer 5 milliAmpére waardoor accu-voeding heel goed mogelijk is. Indien u toch een netvoeding wenst te gebruiken, plaats deze dan buiten de kast waarin deze bongo trommel generator is geplaatst, om ongewenste oscillaties te vermijden.
0078.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster