Schakeling is geplaatst op 11 mei 2004
Schakeling is aangepast op 09 mei 2012
TV-beeldscherm voor weergave oscilloscoop inzetten.
Aangezien de in de meeste huishoudens, na aanschaf van een nieuwe flatscreen televisie, er vaak ook nog en ander (vaak kleiner) "ouderwets"-toestel aanwezig is biedt dit mogelijkheden voor de electronica-hobbyïst. Het meerendeel van de hobbyïïsten zal standaard geen oscillioscoop in het pakket gereedschap hebben, terwijl er vaak toch wel eentje is gewenst. Via deze schakeling is het mogelijk om een standaard televisie-beelscherm als oscilloscoop-weergave in te zetten. Het in de schakeling getekende gedeelte rondom IC5,T1,T2,IC6 bevat de synchronistatie-unit. Deze unit wekt via twee als astabiele multivibrator geschakelde 555 Integrated Circuits, met in plaats van de bebruikelijke laadweerstand een stroombron de volgende signalen op: een lijnsynchronisatie-puls, een lijnzaagtand, raster-synchronisatie-pulsen en een rasterzaagtand op. Via de potentiometers(P4 en P3) is de herhalingstijd van de beide opgewekte pulsen iets regelbaar, hetgeen handig is om de synchronisatie met uw televisie-toestel te vereenvoudigen. De opgewekte signalen worden door verschillende delen van de schakeling gebruikt, om de beide zaagtand-signalen en de lijn-synchronisatie voor andere doeleinden beschikbaar te kunnen hebben, zijn deze via aansluitpunten(E, F en G)beschikbaar. Het uit de synchronisatie-untit afkomstige lijn-synchronisatie signaal wordt gebruikt als sturing voor rondom poorten IC9A t/m IC9D opgezette video-mengtrap. De mengtrap vormt de synchronisatie-pulsen en beeldsignalen om naar een bruikbaar videosignaal. Het videosignaal wordt naar een Hoogfrequent oscillator(dit gedeelte is getekend binnen een kader welke is omgeven door een STREEP-STIP lijn. Vanwege mogelijke hoogfrequente storingen, is het zeer belangrijk dat dit gedeelte in het liefst onder een volledig metalen kap wordt geplaatst, ter afscherming. Is een metalen kan niet mogelijk, dan is een uit pertinax-plaat met aan één zijde een koperlaag ook een afscherming-kap te realiseren. Creativiteit is hierbij zeer handig. Wanneer op de hoogfrequent-oscillator een van poort IC9B afkomstige synchronisatie-puls komt, zal het videosignaal een waarde van +1,25 Volt zijn via de spanningsdeler(weerstand R20 en R23) en het lage beeldsignaal. Wanneer nu het beeldsignaal HOOG wordt, zal het gevormde videosignaal naar +3,75 Volt stijgen. Dit resulteert in het WIT worden van het beeld. Door het op deze wijze samen stellen van het videosignaal, zal de synchronisatie niet beínvloed worden. De uitgang(UIT) van de Hoog Frequent-oscillator moet via een 60 Ohm COAX-kabel worden verbonden met de antenne-ingang(coax) van de televisie. De schakeling bezit ook nog een ingangsversterker en een beeldvormer. Omdat we op dit moment te maken hebben met een ruw signaal(welke binnenkomt via COAX-aansluiting(IN), zal deze nog behandeld moeten worden alvorens we een afleesbaare oscilloscoop-weergave kunnen genereren op het televisie-scherm. Ten eerste, via schakelaar(S1) kan worden gekozen voor het wel(dc) of niet(ac) meenemen van het in het signaal aanwezige gelijkspannings-deel. Via de spanningsdeler(weerstand R1 en potentiometer P1) is de ingangsimpedantie vastgelegd op ongeveer 1 Mohm. Via potentiometer(P1) kan de verzwakking van het ingangsignaal geregeld worden tussen 50 en 100%. De als spanningsvolger geschakelde Opamp IC1, dient als buffer van het uitgangsignaal. Via de dioden(D1 en D2) is IC1 beschermd tegen te hoge ingangsspanningen. De kring rondom IC2 maakt het mogelijk om via schakelaar(S2) te schakelen tussen een versterking van 1x of 10x daarnaast wordt er ook een gelijkspannings-component toegevoegd die de plaats van het beeld bepaald. Vervolgens komt het ingangssignaal, bij een als comparator geschakelde opamp(IC3) welke als functie een vergelijking tussen ingangssignaal en lijnzaagtand heeft. Wanneer de ingangsspanning groter is dan de lijnzaagtand, zal de uitgang van (IC3) HOOG zijn. Worden de beide signalen gelijk aan elkaar, zal IC3 omschakelen naar LAAG. Via condensator(C5) en weerstand(R13) zal het lage signaal worden omgevormd tot een naaldpuls. Deze naaldpuls op zijn beurt triggert de monostabiele multivibrator(IC4). Via positieregelaar(P2) wordt het ingangssignaal op een niveau gebracht, welke in het bereik van de zaagtand valt. Op deze wijze wordt de ingangsspanning omgezet in een evenredige tijdsduur na een lijnsynchronisatie-puls. De uitgang van IC4, wordt rechtstreeks naar de eerder besproken video-mengtrap, waarbij het beeldsignaal nu gevormd is. Omdat er na ieder lijnsynchronisatie-puls een beeldpuls gegeven wordt, zal op iedere weergegeven lijn een witte stip zichtbaar zijn. Wanneer nu de televisie op zijn linkerkant gezet gaat worden, zult u een exact opgebouwde lijn uit witte punten van het ingangssignaal zien. Met positieregelaar(P2) kunt u het beeld van boven naar beneden schuiven. Net zoals bij een echte osciiloscoop moet er een synchronisatie met de tijdbasis plaatsvinden. Omdat we hier maar één tijdbasis(50 Hertz) hebben, kan de tijdbasis ongeveer 10% geregeld worden. Omdat het televisie-scherm een relatief groot beeld heeft(ten opzichte van een oscilloscoop) kunnen frequenties tot 1500 Hertz nog goed zichtbaar worden weergegeven. Indien u meerdere ingangs-kanalen wenst, dan kan dat. In de componenten-lijst kunt u zien welke onderderdelen er per kanaal EXTRA bij moeten. De schakeling heeft drie aansluitpunten(A,B en C) waarop de extra kanalen aangesloten kunnen worden. De printlayout bij deze schakeling is opgezet met één kanaal. De benodigde voedingspanningen +5Volt, -15Volt en +15Volt hoeven niet al te zwaar te zijn. Wanneer u normaal gestabiliseerde spanningen met een stroomafgifte van ongeveer 150 milliAmpére is ruim voldoende. Voor de afregeling van de schakeling is van toepassing, dat de HoogFrequent-oscillator als eerste aan de beurt is. Op de televisie kiest een kanaal(wellicht het videokanaal indien aanwezig), via de trimmer(C18) is een ruwe afstemming te realiseren. Voor de fijnafregeling, dient dit te gebeuren door de fijnregelaar in de kanalen-kiezer van uw televisie. Nu kan de synchronisatie-unit op de HoogFrequent-oscillator worden aangesloten. De hiervan afkomstige signalen zijn zichtbaar als horizontale en verticale zwarte balken. Indien deze balken WIT zijn, is uw televisie NIET goed afgestemd via de kanalenkiezen. Via de synchronisatie-regelaars(potentiometer P3 en P4) en eventueel via de regelaars op de televisie zelf, moet het beeld STIL worden gezet waarbij het geheel grijs zal zijn. Wanneer u nu het beeldsignaal op de video-mengtrap aangesloten gaat worden, zult u één (of bij toegevoegde kanalen) meerdere WITTE lijnen zien. Met de positieregelaar(P2) moet deze lijn te regelen zijn. Wanneer er nu een SIGNAAL op de ingang(IN) aangesloten wordt, zal dit zichtbaar moeten worden waarbij de versterking instelbaar is via schakelaar(S2) en potentiometer(P1)
0076.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroen vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster