Schakeling is geplaatst op 06 mei 2012
Deurbel met plaatshekenning.
Deze electronische deurbel, heeft de mogelijkheid om drie verschillende tonen te kunnen weergeven. Op deze wijze is er een plaatsherkenning mogelijk, waarbij de plek van de drukknoppen(VOOR, ZIJ, en ACHTER) ieder een eigen toon vertegenwoordigen. Zoals in het principe-schema weergegeven, kan dit bijvoorbeeld de VOORDEUR, ZIJDEUR, of ACHTERDEUR zijn. U kunt daar natuurlijk ook een andere herkenning voor bedenken. Drukknop(VOOR) genereert een HOGE-toon, drukknop(ACHTER) genereert een LAGE-toon, en drukknop(ZIJ) zit daar tussenin qua toonhoogte. Door de waarde van weerstand(R4) groter te maken, zullen alle drie tonen in frequentie veranderen. Wanneer u de waarde van weerstand(R1 t/m R3) aanpast zal de bijbehorende toon in frequentie veranderen. Wanneer drukknop(ACHTER) ingedruk gaat worden, zal condensator(C1) relatief snel worden opgeladen omdat de waarde van weerstand(R3) relatief laag is. Als gevolg van het snelle opladen van condensator(C1) zal de unijunction-transistor(T1) snel doorslaan, waardoor de frequentie van de pulsen op de basis van transistor(T2) hoog zal zijn. Deze hoge pulsen zullen via de luidspreker(LS) hoorbaar worden gemaakt. Wanneer drukknop(VOOR) ingedrukt gaat worden, zal het vanwege een grotere waarde van weerstand(R1) het opladen van condensator(C1) langer duren en zal de puls-frequentie LAAG zijn. Condensator (C1) zal zich iedere keer nadat deze opgeladen is, gaan ontladen via de luidspreker(LS). De voedingsspanning van de schakeling mag tussen 9...25 Volt liggen, waarbij een hogere voedingsspanning meer uitgangsvermogen geeft.
0075.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster