Schakeling is geplaatst op 06 mei 2012
Hulp in de slaaphuishouding.
Zoals u wellicht weet, worden er wereldwijd studies gedaan naar het slaap-patroon van mensen. Er is uit reeds bekende onderzoeken gebleken, dat relatief veel mensen moeite hebben met het in slaap komen. Vaak is een mogelijke oplossing, erg moe zijn, of het lezen van een boek. Rustig liggen en luisteren naar de ruis van regen, is eveneens een bewezen oplossing. Laat deze schakeling dat laatste nu electronisch voor u kunnen uitvoeren. De zogenaamde regenruis wordt opgewekt door transistor(T1). Via het OPAMP-integrated circuit(IC1) wordt de ruis versterkt. via transistor(T2), weerstand(R4) en condensator(C2) komt het signaal beschikbaar op de 2,5mm Jack-aansluitplug. Op deze plug kunt u een laagohmige hoofdtelefoon aansluiten, wanneer u deze op uw hoofd plaatst kunt u heerlijk luisteren naar de ruis waarbij externe geluid worden afgezwakt. Wanneer u denkt, slapen met een hoofdtelefoon dat lijkt mij niets dan kunt u de aansluitplug UIT vervangen door een miniatuur luidspreker welke tussen 4...32 Ohm mag zijn. Het vermogen van 0,5 Watt is ruimschoots voldoende, om de ruis te horen wanneer u bijvoorbeeld de luidspreker onder uw hoofdkussen plaatst. Via instelpot(P1) kunt u het volume en via instelpot(P2) kunt u de klank in stellen. De voedingsspanning van de schakeling mag liggen tussen 12....30 Volt, waarbij u dient op te merken dat een hogere voedingsspanning een hoger volume geeft.
0074.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster