Schakeling is geplaatst op 06 mei 2012
Fluit-metronoom.
Nagenoeg alle metronoom-schakelingen wekken een tikkend-geluid op, welke in een specifiek voor de gebruiker benodigd ritme ingesteld kan worden. Deze Fluit-metronoom wijkt af van het normale patroon, omdat deze schakeling een korte fluittoon opwekt, waarbij het aangenaam voor het gehoor is. De herhalingsfrequentie wordt in de schakeling opgewekt door de als atabiele multivibrator geschakelde poorten(IC1A en IC1B). Via potentiometer(P1) is de frequentie regelbaar tussen 40x per minuut tot 10x per seconde. De emitterspanning van transistor(T1) stuurt via weerstand(R1) transistor(T3) periodiek open en dicht. De twee overige poorten(IC1C en IC1D) vormen een blokspanningsgenerator, met een frequentie van ongeveer 500 Hertz. De uitgang(pen11) van poort(IC1D) stuurt via buffer-transistor(T2) en weerstand(R2) transitor(T5). Het van poort(IC1D) afkomstige signaal wordt niet continu doorgelaten via transistor(T5), omdat transistor(T3) de basis van transistor(T5) periodiek dicht stuurt. De korte fluittoon van ongeveer 0,15 seconde, welke periodeiek op de emitter van transistor(T5) staat, komt via weerstand(R5) op de basis van transistor(T4). De luidspreker vordt gestuurd vanuit de collector van transistor(T4) via de weerstand(R3) en potentiometer(P2). Potentiometer(P1) dient voor het regelen van het uitgangsvolume. Deze schakeling kan heel goed vanuit een 9-Volt batterij worden gevoedt, omdat de stroomopname in de snelste stand ongeveer 10 mAmpére is.
0073.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster