Schakeling is geplaatst op 03 mei 2012
Meettester voor drie TTL-niveau's.
Via deze meettester, kunt u zonder behulp van een oscilloscoop op eenvoudige wijze de LOGISCHE-status van TTL-logica in- en uit-gangen vaststellen. De meettester geeft via een LED de status weer. Wanneer de in- of uitgang van een TTL-poort "los"(ongebruikt) of "1"(HOOG) is, hetgeen neerkomt op een spanning van +2 tot +5,5 Volt dan zal de LED continu oplichten. Wanneer de in- of uitgang van een TTL-poort "0"(LAAG) is, een spanning van 0 tot 0,8 Volt dan zal de LED gedoofd blijven. Wanneer de in- of uitgang van een TTL-poort een positieve puls status heeft, zal de LED overeenkomstig de pulsbreedte oplichten. Indien de pulsbreedte kleiner is dan 300 milliseconden tot 20 nanoseconden, zal via de beide monostabiele multivibratoren(IC1 en IC2) worden vergroot waardoor de LED toch duidelijk zal gaan oplichten. Wanneer op een in- of uitgang van een TTL-poort een willekeurige klokfrequentie staat met een waarde tot 5 Mhertz, dan zal de LED duidelijk flikkeren met een regelmaat van 2 Hertz. De meettester zal de fan-in van de schakeling vergroten met 1, dit komt neer op een extra poortingang. De stroomopname van de meettester zal ongeveer 80 mAmpére bedragen bij een oplichtende LED en met gedoofde LED zal dit 30 mAmpére zijn.
0069.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
OPMERKING: de condensatoren C1,C2 en C3 zijn SMD-uitvoeringen, welke via draadjes vanaf de componenten-kant door de groene soldeervlakken(nabij het component)lopen om zo met de printspoor-kant te kunnen worden verbonden . Deze verbindingsdraadjes zijn BLAUW weergegeven, eveneens als de aansluitingen van de SMD-componenten.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster