Schakeling is geplaatst op 29 april 2012
Deurbel met 8 electronische toon-varianten.
Wanneer een bezoeker op de drukknop(S1) drukt, zal deze schakeling een geluid via de luidspreker(LS) weergeven. Dit geluid bestaat uit ACHT verschillende tonen, welke via een toevals-generator in een steeds andere volgorde worden weergegeven. Drukknop(S1) kan in principe een bestaande deurbel-drukknop zijn, echter kunt u ook kiezen voor een afwijkende drukknop. Voorwaarde is dat het een MAAK-contact betreft. De schakeling genereert via de als multivibrator geschakelde Schmitt-trigger poort(IC1A) steeds pulsen met een relatief hoge frequentie. Deze pulsen worden aan de ingang(Pen 14) van een tiendeler(IC2) aangeboden. De tiendeler, genereerd een gecodeerde tellerstand welke uit het als geheugen gebruikt Integrated Circuit(IC3)overgenomen zal worden. Deze tellerstand, bepaalt de volgorde waarin de acht tonen weergeven worden. Indien u andere toon-volgorden wenst kunt u de tiendeler(IC2) vervangen door een zestiendeler(7493 type), hierdoor verhoogt u het aantal mogelijke tellerstanden. De vanuit(IC3) afkomstige digitale infomatie, wordt aangeboden op een Digitaal/Analoog-omzetter, betaande uit de weerstanden(R2 t/m R8). De D/A-omzetter wekt afhankelijk van de weerstandswaarde een gelijkspanning op, welke de frequentie van de rondom de transistoren(T2 en T3) opgebouwde multivibrator zal beïnvloeden. Vanuit deze multivibrator, wordt een eindversterker-trap aangestuurd. Deze versterkertrap(T5 en T6) zorgt er voor dat luidspreker(LS) de aangeboden tonen weergeeft. Via instelpot(P1) is de versterking in te stellen. Hiermee voorkomt u oversturing van de luidspreker. De voeding van de schakeling, verzorgd zowel de 5 Volt spanning voor de TTL-logica alsmede de 8 Volt spanning voor het luidspreker-gedeelte.
0067.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
OPMERKING: de condensatoren C9 en C10 zijn SMD-uitvoeringen, welke via draadjes vanaf de componenten-kant door de groene soldeervlakken(nabij het component)lopen om zo met de printspoor-kant te kunnen worden verbonden . Deze verbindingsdraadjes zijn BLAUW weergegeven, eveneens als de aansluitingen van de SMD-componenten.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster