Schakeling is geplaatst op 28 april 2012
4-kanaals lopend licht, geschikt voor indicatie-doeleinden.
Het betreft hier een volledig onder laagspanning (en dus ongevaarlijk) opgebouw LOPEND LICHT, waarbij er vier 6 Volt gloeilampen(of vier lichtkringen bestaande uit parallel-geschakelde gloeilampen) worden gebruikt als indicatie-middel. De sturing van het lopend licht, komt voort uit twee als multivibrator geschakelde transistoren(T1 en T2). De lopend-licht cyclus begint als volgt, alle thyristoren(TH1 t/m TH4) bevinden zich in sper-toestand. Wanneer de eerste positieve flank zicht aandient bij de collector van transistor(T2), zal thyristor(TH1) worden getriggerd waarbij de gloeilamp(LA1) op zal lichten. Op hetzelfde moment zal ook thyristor(TH3) worden getriggerd, echter zal er geen anode-stroom gaan lopen omdat thyristor(TH2) zich nog in sper-toestand bevindt. Bij de eerst volgende positieve flank op de collector van transistor(T1) zal via thyristor(TH2) gloeilamp(LA2) op gaan lichten. Op deze wijze zullen alle vier de gloeilampen op gaan lichten. Nu zal transistor(T3) door de multivibrator in geleiding worden gestuurd, omdat nu het reed-relais(RE) zal aantrekken, zal het normaal geloten contact zich openenen waardoor de voeding van de lampen(LA1 t/m LA4) wegvalt. Als gevolg hiervan, komen de thyristoren(TH1 t/m TH4) onder de houdstroom, en zullen in sper-toestand komen. Het spelletje begint nu opnieuw, omdat deze cyclus relatief vlot verloopt, neemt de mens deze cyclus waar als een lopend licht. De doorloopsnelheid, van de cyclus is afhankelijk van de frequentie waarmee de multivibrator(T1 en T2) werkt, dit is te beÏÏnvloeden via instelpot(P1). Zoals eerder aangegeven, kunnen de lampen(LA1 t/m LA4) worden vervangen door kringen van lampen welke parallel geschakeld zijn. Deze lampen-kringen kunnen een mooier effect geven. Er moet echter wel aan het te schakelen vermogen van de thyristoren worden gedacht. De gebruikte thyristoren kunnen een stroom van 800 milliAmpére verwerken, bij de aangegeven stroomopname van 50 milliAmpére zouder er theoretisch 800:50=16 gelijkwaardige lampjes parallel per kring kunnen worden aangesloten. Deze theoretische redenatie klopt niet, omdat de thyristoren in een serie-kring zijn geplaatst, moet tyristor(TH1) bij losse lampen VIER, thyristor(TH2) DRIE, thyristor(TH3) TWEE, en thyristor(TH4) EEN kunnen sturen. Zouden er kringen van 16 lampen elk worden gebruikt, dan dient thyristor(TH1) er VIERENZESTIG, thyristor(TH2) er ACHTENVEERTIG, thyristor(TH3) er TWEEENDERTIG en thyristor(TH4) ZESTIEN te kunnen sturen. Dit komt neer op een totale stroomopname van 8 Ampére, hetgeen thyristor(TH1) ZEKER NIET zal overleven. Trouwens de voorgestelde 300 milliAmére 5 Volt voeding zal het ook niet halen. Met andere woorden, de schakeling doet helemaal NIETS. Wanneer u toch met grotere parallel-geschakelde kringen wilt gaan werken, dienen er thyristoren te worden gebruikt, welke de stroom kunnen verdragen en dient die stroom ook beschikbaar te zijn vanuit de voeding. Het basis-idee achter deze schakeling is het zogenaamde Knight Rider principe. Wanneer u creatief met de behuizing van de schakeling omgaat, is een uitermate opvallende indicatie te realiseren.
0066.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster