Schakeling is geplaatst op 23 april 2012
Sissende Stoomlocomotief-geluid generator.
Het sissende geluid voan een stoomlocomotief, zal iedere modelspoorbaan-hobyïst als muziek in de oren klinken. Deze schakeling genereerd dit bijna vergeten geluid, en kan via een extern aan te sluiten versterker of geluidsinstallatie hoorbaar zijn op het spoorbaan-emplacement. Dit herkenbare sissende geluid, komt voort uit het ontsnappen van afgewerkte stoom, dit geluid wordt in deze schakeling opgewekt door een ruisgenerator. Deze ruisgenerator is opgebouwd rondom transistor(T6), waarna de transistoren(T7 en T8) de opgewekte ruis versterken. Via potentiometer(P2) kan de hoeveelheid ruis worden geregeld. Transistoren(T1 en T2) vormen een astabiele multivibrator, welke zorg dragen voor een blokgolf. Via potentiometer(P1) kan het ritme van het ontsnappende stoomgeluid geregeld worden. Wanneer de as van potentiometer(P1) mechanisch gekoppeld wordt, met de as van de snelheidsregelaar van de trein-transformator, zal het ritme automatisch meegaan met de verhoging of verlaging van de snelheid waarmee de stoomlocomotief rijdt. Nu is het construeren van van een dergelijke koppelen van assen, vaak lastig zo niet onmogelijk. Om toch een zo natuurgetrouw ritme te verkrijgen, kan hiervoor een hulptraject (componenten binnen de streeplijn, rechts naast transistor(T8) uitkomst bieden. De lichtgevoelige weerstand(LDR) uit het hulptraject, vervangt potentiometer(P1) tevens wordt een geschikt lampje(LAMP) parallel over de trein-voeding geplaatst. Het lampje(LAMP) zal afhankelijk van de trein-snelheid in een bepaalde sterkte oplichten. De lichtgevoeldige weerstand(LDR) detecteerd de lichtsterkte en bepaald dan het ritme. Deze LAMP/LDR-combinatie dient in een afgesloten omhulling waar geen omgevingslicht in kan doordringen te worden ondergebracht, zodat omgevingslicht op uw spoorweg-emplacement geen invloed op het stoomgeluid-ritme heeft. Om het mooiste effect te krijgen, kunt u het beste experimenteren met het vermogen van het lampje. De condensatoren(C2,C6 en C1) zorgen ervoor dat de afgegeven blokgolf van de astabiele multivibrator(T1 en T2) worden omgezet in een impulsvorm. Deze impuls stuur transistor(T5 relatief snel in geleiding en vervolgens langzaam in sper. Het versterkte ruissignaal, zal dan via transistor(T5)gedurende korte tijd met een oplopende versterking naar het aansluitpunt(UIT) voeren, waarna het langzaam uitdooft omdat de versterking afneemt. Op deze wijze is het effect van een plots ontsnappende stoom-stoot, welke weglekt gerealiseerd.
0062.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster