Schakeling is geplaatst op 21 april 2012
Stoomfluit-geluid generator.
Het merendeel van de modelspoorbaan-hobbyïsten zullen geen originele Stoomfluit op hun stoomlocomotief gebruiken (omdat naar alle waarschijnlijkheid de overige huisgenoten, direct het pand verlaten wanneer deze geactiveerd gaat worden). Deze schakeling genereert een zo natuurgetrouw mogelijke electronische variant van een stoomfluit, welke via een extern geluidssysteem hoorbaar gemaakt kan worden. Voorwaarde voor een natuurgetrouwe Stoomfluit imitatie, is een behoorlijke hoeveelheid ruis. Deze ruis wordt in de schakeling door transistor(T2) opgewekt. U zult opmerken dat de collector van transistor(T2) niet is aangesloten, dat klopt en moet ook niet vandaar NC naast de aansluiting. Wanneer u de waarde van weerstand(R15) verandert, zal de intensiteit van de ruis iets regelbaar zijn, echter de aangegeven waarden geeft een goede ruis. Om de eigenlijke fluittoon op te wekken wordt gebruikt gemaakt van een RC-oscillator, welke is opgebouwd rondom transistor(T1). De condensatoren C1*, C2* en C3* bepalen de toonhoogte. De waarden van deze condensatoren mag tussen 5nF en 50nF liggen, ietwat experimenteren levert behoorlijke verschillen op. De gegenereerde fluittoon-oscillatie en het ruissignaal worden in trnasistor(T3) gemengd en direct versterkt. Het gebruik van de stoomfluit, wordt iets vertraagd(hetgeen in werkelijkheid ook zo is). Om dat te realiseren is de emitter van transistor(T3) ingesteld op een spanning welke iets hoger dan de basisspanning ligt, waardoor de transistor niet geleidt. Wanneer de drukknop(S1) ingedrukt wordt, zullen de condensatoren(C8 en C9) zich gedeeltelijk via de weerstanden(R8 en R9) ontladen. Hierdoor zal de versterking van transistor(T3) langzaam tot maximaal toenemen, het effect is dat de fluittoon vertraagd op zal komen. Wanneer de drukknop losgelaten is, zullen condensatoren(C8 en C9) weer worden opgeladen, hetgeen als effect geeft dat de fluittoon langzaal af zal nemen. Op deze is een natuurgetrouwe imitatie van een stoomfluit gerealiseerd. Het gemengde fluittoon/ruis-signaal is beschikbaar op aansluitpunt UIT. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken als ingangssignaal, welke u aansluit op een versterker nabij uw spoorwegemplacement. Ook kunt u er voor kiezen om het signaal voor een deurbel-installatie of een claxon op een willekeurig vervoermiddel te gebruiken. De 18 Volt voeding is niet kritisch en wanneer deze 200 milliampére kan leveren is dit ruim voldoende.
0061.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster